Home Actueel Archief Uitwerking AVG op het mkb

Uitwerking AVG op het mkb

Archief ICT & Privacy
26-03-18

Het wetsvoorstel voor de ‘Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming’ (UAVG) is aangenomen door de Tweede Kamer en met twee amendementen naar de Eerste Kamer gestuurd. In een van beide amendementen wordt nader ingegaan op de behoeften van het mkb.

Inmiddels zal u bekend zijn dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei a.s. gehandhaafd zal worden. In de Europese privacyrichtlijn is op een aantal punten ruimte voor de nationale wetgever om specifieke bepalingen op te nemen of uitzonderingen te maken. Deze bepalingen worden in Nederland opgenomen in de UAVG. Er wordt naar gestreefd om de UAVG op dezelfde datum als de AVG in werking te laten treden.

Door middel van een amendement is nu een extra artikel toegevoegd aan de UAVG dat betrekking heeft op het mkb. In de AVG is bepaald dat de lidstaten rekening moeten houden met de omvang van bedrijven en organisaties, in die zin dat geen onnodige extra lasten mogen worden opgelegd aan bedrijven en organisaties.

Volgens een Aanbeveling van de Europese Commissie  behoren de volgende ondernemingen tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen ondernemingen:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet bij de toepassing van de AVG dus rekening houden met de behoeften van deze ondernemingen, maar het is nog niet duidelijk wat dat concreet inhoudt. Wel is duidelijk dat deze ondernemingen niet worden uitgezonderd van handhaving. De Eerste Kamer moet nu stemmen over het geamendeerde wetsvoorstel.

Wilt u meer weten over de positie van uw mkb-onderneming onder de werking van de AVG? Neem gerust contact op!

 

Deel dit artikel