Home Actueel Archief Uitstel inwerkingtreding Wet Werk & Zekerheid

Uitstel inwerkingtreding Wet Werk & Zekerheid

Archief
04-06-14

Op 3 juni jl. is de Wet Werk & Zekerheid behandeld in de Eerste Kamer. Het eerste deel van deze wet zou per 1 juli 2014 in werking treden. In het kader van de behandeling door de Eerste Kamer heeft de Minister de inwerkingtreding van dit deel  uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015.

 

De belangrijkste onderwerpen die in dit eerste deel opgenomen zijn, zijn de volgende. Allereerst gaat het om de wijziging met betrekking tot het concurrentiebeding. Dit beding mag voortaan, behoudens uitzonderingen, niet meer in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen. Ook mag een dergelijk beding niet langer dan één maand gelden. Verder is in het eerste deel opgenomen de introductie van de aanzegtermijn van één maand bij de voortzetting dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ten slotte heeft het betrekking op het verbod om een proeftijd op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of korter. Op alle overige onderwerpen zou de wet op een later tijdstip in werking treden, over het algemeen per 1 juli 2015.

 

Op 10 juni a.s. stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Deel dit artikel