Home Actueel Archief U wilt een schuld verhalen

U wilt een schuld verhalen

Archief Procesrecht
19-06-18

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: schuldenaren kunnen zich onvoorspelbaar gedragen. Schuldeisers staan gelukkig niet machteloos.

Drievoudig Wimbledon-winnaar Boris – Boem Boem – Becker maakt het wel heel erg bont in zijn pogingen beslaglegging op zijn eigendommen na zijn faillissement te voorkomen. Becker zou deel uitmaken van de diplomatieke missie van de Centraal-Afrikaanse Republiek en beroept zich op diplomatieke immuniteit: diplomaten die in het buitenland een land vertegenwoordigen, kunnen niet vervolgd worden.

Het echtpaar S. pakte dat anders aan. De man is bestuurder van Safe Holding B.V., een financieel dienstverlener. In de holding zijn de aandelen in het kapitaal van vier andere bedrijven ondergebracht. In 2012 verkoopt de heer H. zijn verzekeringsportefeuille voor 5,5 ton aan Safe Holding. Er wordt een bedrag van 100.000 euro betaald en Safe Holding zal voor een bedrag van ruim 390.000 euro een stamrechtverplichting aangaan op grond waarvan per 1 augustus 2015 maandelijkse lijfrente-uitkeringen aan hem gedaan zullen worden. De rest van het bedrag is een lening van H. aan S. De heren sluiten een borgtochtovereenkomst, waarin S. zich tegenover H. borg heeft gesteld voor de verplichtingen die Safe Holding op grond van de bovengemaakte afspraken heeft.

Een jaar later schrijft S. de Mercedes waarin hij rijdt over op de naam van zijn vrouw. Weer een jaar later wordt zijn vrouw ook eigenaar van drie panden, die ze tot dan toe gezamenlijk bezaten en hij verkoopt haar een vierde pand voor een bedrag van drie keer niks. De  huwelijkse voorwaarden waarop de twee getrouwd zijn, zijn dan al gewijzigd in koude uitsluiting. Twee maanden later worden de bedrijven van S. failliet verklaard. H., die zijn geest ziet dwalen omdat S. hoegenaamd niets meer bezit na de overdracht naar zijn vrouw, roept de hulp van de rechter in. Hij beschuldigt S. van paulianeus handelen: door de overschrijving van auto en huizen voelt H. zich benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden.

Beperking verhaalsmogelijkheden

Meneer S. verschijnt niet in de rechtszaal, zijn vrouw wel. Daar beweert ze dat de Mercedes nooit aan haar man had toebehoord en dat de auto bij toeval op zijn naam stond. Onzin, zegt H. , de verzekeringspolis stond ook op zijn naam. Mevrouw S. meent dat H. dat allemaal maar moet bewijzen. Maar de rechter is het niet met haar eens. De bewijslast ligt niet bij H. en de rechter is van mening dat de overdracht van de Mercedes inderdaad een beperking van H’s verhaalsmogelijkheden tot gevolg heeft. Ook de wijziging van huwelijkse voorwaarden naar koude uitsluiting, waarbij een aantal kostbare bezittingen opeens alleen nog aan mevrouw S. toebehoren, is op die manier te kwalificeren. Er waren al veel langer financiële problemen en de rechter  is van mening dat het echtpaar zich op die twee punten inderdaad schuldig heeft gemaakt aan paulianeus handelen. Dat geldt overigens niet voor de overdracht van de panden. De schuld op die panden was veel hoger dan de verwachte opbrengst ervan. De bank dreigde al met een executieveiling. Om dat te voorkomen zijn de panden toebedeeld aan mevrouw. Als de panden waren geëxecuteerd, was de schuld nog veel groter geweest. Omdat mevrouws familie is bijgesprongen, kon de executie van de panden worden voorkomen.

Of Boris Becker zijn schuldeisers kan ontlopen is de vraag: hij is helemaal geen echte diplomaat van de Centraal-Afrikaanse Republiek, maakte de minister van Buitenlandse Zaken van het land vandaag bekend.

Ook problemen met schuldenaren? Neem dan contact met ons op!

Deel dit artikel