Home Actueel Arbeidsrecht Tussentijds vertrek bij tijdelijk contract

Tussentijds vertrek bij tijdelijk contract

Arbeidsrecht Archief
13-02-18

Het aantal banen in de horeca is in de afgelopen acht jaar met maar liefst 27 procent gegroeid. Er is meer werk dan ooit en je houdt je medewerkers graag vast. 

Maar als een medewerker met een tijdelijk contract tussentijds wil vertrekken, kun je hem dan dwingen om te blijven?

Wanneer werkgever en werknemer een overeenkomst voor een bepaalde duur afspreken dan zetten zij in de arbeidsovereenkomst een einddatum of omschrijven zij bijvoorbeeld het einde van een project. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds beëindigd worden, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat dit wel kan. Dit gebeurt door middel van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst. Zonder tussentijds opzegbeding kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen met wederzijds goedvinden.

In theorie hoef je als werkgever niet in te stemmen met het vertrek van een werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder opzegbeding. Maar het is lastig hazen vangen met onwillige honden en de meeste werkgevers werken dan ook niet graag met medewerkers die liever vertrekken. Schrale troost: je kunt via een procedure bij de kantonrechter een schadevergoeding van je werknemer eisen. De vergoeding is over het algemeen gelijk aan de hoogte van het loon over de resterende periode dat het contact had moeten duren. Als je als werkgever schade lijdt door het vervroegde vertrek, bestaat ook de mogelijkheid om de daadwerkelijk geleden schade op de werknemer verhalen. Je moet die schade dan uiteraard wel kunnen aantonen.

Overigens geldt hetzelfde voor de werknemer. Indien je als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzegt zonder dat er een opzegbeding is opgenomen, maakt de werknemer aanspraak op zijn loon over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst.

Ondanks dat de arbeidsovereenkomst in principe vanzelf eindigt na het verstrijken van de einddatum, heb je al werkgever wel een aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat je minimaal een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet laten weten of je een nieuwe arbeidsovereenkomst gaat aanbieden en zo ja, onder welke voorwaarden. Vergeet je dit te doen dan maakt de werknemer aanspraak op een vergoeding ter hoogte van maximaal een maandsalaris.

Wanneer je niet voldoet aan de aanzegverplichting betekent dit niet dat je verplicht bent om de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Let wel op: wanneer je een werknemer laat doorwerken nadat de einddatum van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst is verstreken dan komt er (stilzwijgend) een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand. Deze nieuwe arbeidsovereenkomst geldt dan voor dezelfde duur als de vorige arbeidsovereenkomst (maar voor maximaal 1 jaar).

Meer weten over tijdelijke contracten? Neem contact op!

 

Deel dit artikel