Home Actueel Archief Transitievergoeding: vanaf wanneer treedt deze in werking?

Transitievergoeding: vanaf wanneer treedt deze in werking?

Archief
05-01-15

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid, die gefaseerd per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 in werking treedt, is een werkgever na 1 juli 2015 een ontslagvergoeding aan zijn werknemer verschuldigd wanneer hij het dienstverband beëindigt door opzegging of ontbinding of wanneer het dienstverband van rechtswege eindigt in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De vergoeding is verschuldigd zodra een dienstverband twee jaar heeft geduurd, de beëindiging is geïnitieerd door de werkgever of het gevolg is ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en de werknemer zich niet schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen. De vergoeding treedt in de plaats van de huidige kantonrechtersformule en de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding.

 

Zoals aangegeven, treedt deze nieuwe regeling in werking per 1 juli 2015. De vraag is echter wat dit nu precies betekent. Hoe zit het bijvoorbeeld met de arbeidsovereenkomst die in juni 2015 wordt opgezegd, maar pas eindigt op 1 augustus 2015 omdat de opzegtermijn dan pas verstreken is? En wat te zeggen van het ontbindingsverzoek dat in juni 2015 is ingediend, in juli wordt behandeld en ten gevolge waarvan de overeenkomst op 1 september 2015 eindigt. Het overgangsrecht dat bij de Wet Werk en Zekerheid is vastgesteld, geeft antwoord op deze vraag.

 

Wanneer je als werkgever een procedure ter beëindiging van een dienstverband aanvangt voor 1 juli 2015, geldt voor dat ontslag nog het oude recht. De transitievergoeding is dat dus (nog) niet verschuldigd, ondanks het feit dat de arbeidsovereenkomst mogelijk pas na 1 juli 2015 eindigt. Kortom, wanneer een aanvraag bij UWV WERKbedrijf of een verzoek bij de kantonrechter is ingediend voor 1 juli 2015, geldt het oude recht. Voor procedures en daaruit volgende ontslagen die aanvangen na 1 juli 2015, geldt het nieuwe recht en dus de transitievergoeding.

 

Het verdient aanbeveling om bij voorgenomen ontslagen stil te staan bij deze wijziging. Is het verstandig om juist voor of na 1 juli 2015 een ontslag in te zetten? Voor adviezen in dit kader kunt u zich rechten tot de Praktijkgroep Arbeidsrecht van ons kantoor.

Deel dit artikel