Home Actueel Archief Transitievergoeding: terugwerkende kracht (deels) van de baan

Transitievergoeding: terugwerkende kracht (deels) van de baan

Archief
27-02-15

Minister Asscher heeft op 24 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden, met daarin onder andere het voorstel tot een overgangsregeling, die de negatieve gevolgen corrigeert van de transitievergoeding. Goed nieuws voor met name seizoenarbeiders én hun werkgevers.

Waar de minister eerder niet openstond voor een overgangsregeling ten aanzien van de transitievergoeding, heeft hij op aandringen van onder meer leden van de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd ten aanzien van de transitievergoeding.

 

Overgangsrecht

De belangrijkste voorgestelde maatregel houdt in dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op grond van de cao gold) niet worden meegeteld. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar ná 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste zes maanden opvolgen, tellen dus wel mee.

 

Bevorderen aangaan vaste arbeidsovereenkomst

Daarnaast wordt voorgesteld dat als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden, de datum van 1 juli 2012 wordt verschoven naar 1 juli 2015. Tegenover het niet meetellen van voorafgaande arbeidsovereenkomsten bij de berekening van de transitievergoeding, staat dat de werknemer beschikt over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met bijbehorende zekerheid. De minister wil hiermee bevorderen dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangegaan. De werkgever krijgt daarvoor terug dat arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking tussen drie en zes maanden hebben opgevolgd, niet worden meegeteld voor de berekening van het recht op een transitievergoeding, als die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op een later moment wordt beëindigd.

 

Uitstel van het verschuldigd zijn van een transitievergoeding

Naast het bovengenoemde overgangsrecht, heeft de minister nog een andere wijziging voorgesteld. Deze wijziging houdt in dat de werkgever (nog) geen transitievergoeding verschuldigd zal zijn als hij de werknemer de garantie heeft geboden dat hij binnen 6 maanden weer bij hem aan de slag kan. Die garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat binnen 6 maanden, te rekenen vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Hiermee kan worden voorkomen dat een werkgever meteen na het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd zal zijn. Bovendien wordt hiermee, aldus de minister, aan de werknemer de zekerheid geboden dat het dienstverband (op termijn) wordt voortgezet. Als de werkgever de garantie van een voortzetting niet biedt (of dat niet doet bij de afloop van een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst) dan is hij uiteraard wel een transitievergoeding verschuldigd (als aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen van de minister, dan kunt u contact opnemen met Gieljan Stevelmans of Maarten Tanja van de praktijkgroep Uitzendrecht.

Deel dit artikel