Home Actueel Archief Trainingsovereenkomsten: als eigenaar niet zomaar achterover leunen!

Trainingsovereenkomsten: als eigenaar niet zomaar achterover leunen!

Archief
16-08-17

Het is gebruikelijk dat paarden in training worden gezet bij handelsstallen/trainingsstallen, waar het paard wordt klaargemaakt voor bijvoorbeeld de verkoop of het paard wordt opgeleid voor de eigenaar die hier vervolgens mee gaat starten.

In veel gevallen verloopt dit prima, maar vaak genoeg ontstaat hier discussie over. Helaas is er in veel van die gevallen niets op papier gezet. Er kunnen geschillen ontstaan met betrekking tot de betaling van kosten, aansprakelijkheid, maar ook met betrekking tot de invulling van de uitvoering van de werkzaamheden.

Bij een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg werd ook geprocedeerd over een dergelijke overeenkomst. Inzet van de procedure was de betaling van een factuur, die de handelsstal aan de eigenaar van twee paarden had toegezonden en niet was betaald. De eigenaar stelde kort gezegd dat hij deze factuur niet hoefde te betalen én vorderde zelf een bedrag van de handelsstal.

In het verlengde van de discussie omtrent de factuur werd gekeken naar de wijze van uitvoering van de afgesproken diensten. Over de wijze van uitvoering was niets vastgelegd. De paarden zouden worden getraind en op wedstrijden worden uitgebracht om vervolgens te worden verkocht. De eigenaar stelde zich op het standpunt dat de diensten niet naar behoren waren uitgevoerd en verzocht de rechtbank om de trainingsovereenkomst van de paarden gedeeltelijk te ontbinden en de handelsstal te veroordelen een bedrag aan de eigenaar (terug) te betalen. Deze gedeeltelijke ontbinding zag op een periode waarin de paarden na november 2013 niet meer zouden zijn getraind en gestart. De eigenaar van de handelsstal stelde zich op het standpunt dat het klagen over de verleende diensten te laat was nu de eigenaar hier pas mee kwam op het moment dat er een procedure liep over de factuur.

Ingeval een schuldeiser (de eigenaar) een beroep wil doen op een gebrek/probleem in de prestatie van de wederpartij, moet hij daar binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de schuldenaar over klagen (de handelsstal).

De handelsstal heeft in dit verband aangegeven dat de eigenaar in ieder geval in november 2013 op de hoogte was geraakt van de beslissing om de paarden niet meer op wedstrijden uit te brengen en dat hij dan ook op dat moment had moeten klagen over de wijze van uitvoering van de overeenkomst als hij van mening was dat er niet op correcte wijze uitvoering aan werd gegeven.

Op dat moment had de handelsstal – in overleg met de eigenaar – kunnen besluiten de trainingen anders aan te pakken. Daarbij overweegt de rechter dat bij een duurovereenkomst, zoals een trainingsovereenkomst (vaak) wordt aangemerkt, sprake is van een inspanningsverbintenis waarbij de uitvoerder (de handelsstal) veel vrijheid wordt gegeven bij de invulling ervan. Oftewel, een eigenaar kiest ervoor het paard te stallen bij een professional en die professional krijgt de ruimte om op een wijze die hij/zij geschikt acht voor het paard uitvoering aan de overeenkomst te geven. Deze beoordelingsvrijheid van de handelsstal maakt dat een opdrachtgever niet zonder tussentijds onderzoek zomaar achterover kan leunen en pas op het moment dat de uitvoering niet meer wordt bijgestuurd alarm kan slaan. Dan is hij te laat met het klagen. Als hij invloed wil uitoefenen op de wijze van uitvoering zal hij daar zelf een rol in moeten spelen.

De rechtbank oordeelde dan ook in dit geval dat de eigenaar te laat was met het klagen over de uitvoering van de werkzaamheden door de handelsstal en dit dus geen grond kon zijn voor het toewijzen van de vordering van de eigenaar. De eigenaar werd dan ook veroordeeld tot de betaling van het gevorderde bedrag door de handelsstal.

Het is dan ook van groot belang om duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, het beoogde doel van de training van het paard, maar ook over de betrokkenheid van de eigenaren bij de uitvoering. Men doet er dan ook goed aan om het één en ander op papier te zetten, voordat er een paard in training wordt gezet.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

 

Deel dit artikel