Home Actueel Contractenrecht Tips voor een stevig sponsorcontract

Tips voor een stevig sponsorcontract

Contractenrecht
20-08-18

Sponsoring is uit, partnership is in. Maar hoe je het ook noemt: wanneer je een bijdrage levert aan een object of traject, moet je daar goede afspraken over maken. Tips voor een stevige basis.

Contractpartijen

Wie zijn de contractpartijen, wilt u privé of zakelijk sponsoren, wie zijn aan de kant van de gesponsorde partij bevoegd over de besteding van geld te beslissen, hoe is de aansprakelijkheid binnen de gesponsorde organisatie geregeld?

Bijdrage

Hoogte van het bedrag of omschrijving van te leveren diensten. Wees concreet en ga er niet van uit dat iedereen wel weet wat er bedoeld wordt. Bedenk dat de rechter zich onlangs zelfs nog moest buigen over de invulling van het begrip ‘tandheelkundige behandeling’, terwijl toch ook iedereen denkt te weten wat daarmee wordt bedoeld.

Rechten en plichten

Inbreng van beide partijen: omschrijf volledig en duidelijk wat de rechten en verplichtingen van de deelnemende partijen zijn en omschrijf nauwkeurig  de vorm, inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van prestaties en tegenprestaties.

Duur

Hoe lang duurt de overeenkomst? Wees nauwkeurig als uw bijdrage verbonden is aan een specifiek project, doel, of evenement. Zo sponsorde Eternit ooit de Architecten Kunstmap 2005. Het project zou een looptijd hebben tot begin 2006. De naam van het project – ‘Project Architectenmap 2005’- sloot daar ook op aan. Op grond hiervan mochten sponsors ervan uitgaan dat het project  – de Architectenmap 2005 en alle daarvan afgeleide producten, acties en uitingen  – binnen dit tijdpad zouden worden geleverd. Eind 2007 was de Architectenmap nog steeds niet klaar. Volgens de rechter mocht Eternit zich met recht beroepen op de ontbindende clausule in de overeenkomst: de gesponsorden moesten de sponsorbijdrage terugstorten.

 Exclusiviteit

Is er sprake van exclusiviteit? De gesponsorde partij mag dan geen sponsorcontracten afsluiten met partijen uit dezelfde branche. Is de branche duidelijk omschreven?

Ontbindende factoren

Zijn er omstandigheden waaronder de overeenkomst ontbonden moet kunnen worden? Denk vooral bij sportsponsoring aan de risico’s: de sponsor is in de meeste gevallen afhankelijk van de gesponsorde. Als een gesponsorde sporter een week na ondertekening  zijn kruisband afscheurt en negen maanden niet in beeld komt, wat betekent dat voor een overeenkomst die getekend is voor een jaar? Maar denk ook aan risico’s die besloten kunnen liggen in een vereniging of een supporterslegioen. EZTD, een handelaar in binaire opties met een vestiging in Tel Aviv en veel medewerkers met een Israëlische achtergrond, probeerde ooit onder een sponsorcontract met Feijenoord uit te komen, omdat supporters antisemitische leuzen hadden gescandeerd tijdens een wedstrijd.

Rolverdeling

Wat is de rolverdeling tussen partijen als het gaat om communicatie rondom het partnership? Wat is de boodschap, wie is verantwoordelijk voor de woordvoering, wie neemt actie? Welke verantwoordelijkheid dragen partijen voor de communicatie? Denk vooral aan het gebruik van social media: waar ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van social mediakanalen?

Behalve aan bovengenoemde punten moet in een sponsorovereenkomst ook aandacht worden besteed aan evaluatiemomenten, fiscale aspecten, toepasselijk recht, geschillenbeslechting, vertrouwelijkheid, overdraagbaarheid van rechten en meer.

Rutger Middendorf

Deel dit artikel