Home Actueel Archief Tekortschieten van penningmeester

Tekortschieten van penningmeester

Archief
14-03-11

De Nijkerkse Ondernemers Vereniging NOV stelt dat haar penningmeester jegens haar is tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taak. De penningmeester voert echter aan dat de kascommissie een goedkeurende verklaring heeft afgelegd, en de ledenvergadering hem décharge heeft verleend, maar de NOV stelt dat zij niet over de juiste informatie heeft beschikt.

 

Wat was het geval? De penningmeester van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging NOV heeft, ten behoeve van NOV, belegd via zijn privébeleggingsrekening bij de bank. Volgens de vereniging heeft hij daarover echter geen overleg gevoerd, noch met het bestuur noch met anderen. Hem kan dan ook worden verweten dat hij hiervoor geen toestemming aan het bestuur heeft gevraagd. Verder is hij tot beleggingen overgegaan zonder dat daarvoor een andere aanwijsbare reden bestond dan zijn eigen mening dat de beleggingsrekening meer opbracht dan het deposito bij de bank.

 

Ernstig verwijt
De rechtbank is van oordeel de penningmeester in zijn taakvervulling als bestuurder is tekortgeschoten door beslissingen op eigen houtje te nemen. Geen redelijk oordelend en verstandig handelend bestuurder had zonder overleg tot al deze handelingen mogen komen en hem valt hiervan dan ook een ernstig verwijt te maken. Dat betekent dat hij tegenover de vereniging aansprakelijk is voor de gevolgen van zijn handelen. De rechtbank heef een deskundige benoemd ter berekening van het door de NOV geleden nadeel.

Deel dit artikel