Raphaël Donkersloot

“Een compromis kan lange procedures voorkomen en leidt vaak tot een werkbare oplossing voor op de lange termijn.”

Binnen het team Vastgoed- en Bestuursrecht is Raphaël Donkersloot werkzaam op het gebied van bestuursrecht en omgevingsrecht, waar hij cliënten onder andere bijstaat in vergunningstrajecten en handhavingsprocedures. Daarnaast is hij thuis in wet- en regelgeving die relevant is voor het beheer van vastgoed, waaronder regelgeving over bodemverontreiniging, asbest en stikstofuitstoot. Ook voor de duurzame aspecten van vastgoed heeft Raphaël belangstelling, zoals het vergunningsvrij bouwen van zonnepanelen op daken en de verkrijging van subsidie voor duurzame energie.

Voordat Raphaël bij Köster Advocaten aan de slag ging, werkte hij 4 jaar als advocaat bij Loyens & Loeff. Daar hield hij zich in belangrijke mate bezig met de bestuursrechtelijke aspecten van vastgoedtransacties. Daarnaast adviseerde hij grote partijen in de energiesector, waaronder energieproducenten, drinkwaterbedrijven en netbeheerders.

Een van de sterke eigenschappen van Raphaël is dat hij in staat is om partijen tot elkaar te brengen. Zo heeft hij ruime ervaring met het coördineren van onderhandelingen waarbij grote belangen op het spel staan. Raphaël gelooft hierbij in de kracht van het compromis. ‘Met een compromis kan je lange en kostbare procedures voorkomen en bereik je vaak een werkbare oplossing voor op de lange termijn.’

Raphaël studeerde in 2015 af aan de Universiteit Leiden in de richting privaatrecht. Tijdens deze studie heeft hij een semester aan de University of Florida gestudeerd en liep hij stage in New York. Daarna volgde hij een master Amerikaans recht aan de University of Virginia. Naast zijn werk speelt Raphaël basgitaar in een band en viool.

Belangrijkste aandachtsgebieden:
Nieuwbouw
Herontwikkelingen
Ruimtelijke ordening
Handhaving
Duurzame energie

Raphaël in het kort

Functie: Advocaat

Expertise: Vastgoedrecht

DNA: Verbindend, toegankelijk en analytisch

  • |
  • |
  • +31 6 1850 4023

  • |
  • donkersloot@kadv.nl

Artikelen van Raphaël

Recente tweets