Home Ondernemingsrecht

Suzanne Elzinga

Suzanne is werkzaam voor het team Ondernemingsrecht. Zij behaalde haar bachelor aan de Hogeschool van Amsterdam en vervolgens haar pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar bachelorscriptie schreef zij over de modernisering van de personenvennootschappen. Tijdens haar bachelor was zij bestuurslid en later voorzitter van een juridische studievereniging. In 2021 behaalde Suzanne haar master ondernemingsrecht […]

Linda van Keulen

Linda is werkzaam voor de teams Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht. Linda is praktisch ingesteld maar toch kritisch, wat haar een goede match maakt met de teams waar zij voor werkt. Zij behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de bachelor heeft Linda zich voornamelijk gericht op het ondernemingsrecht, insolventierecht en de procesvoering. Zij […]

Rens Groen

Rens Groen maakt als advocaat deel uit van het team Ondernemingsrecht bij Köster. Hij houdt zich onder andere bezig met het begeleiden van fusies en overnames, het opstellen en beoordelen van aandeelhouders- en participatieovereenkomsten, het opstellen van aandeelhouders- en bestuursbesluiten en het procederen in aandeelhouders- en bestuurdersgeschillen. Rens startte zijn advocatuurlijke loopbaan bij VanEps Kunneman […]

Neal Walenkamp

Neal Walenkamp houdt zich bezig met het geven van advies over alle aspecten van het IT -en Privacyrecht. Een belangrijke focus van zijn advisering ligt op IT-producten en -diensten waarbij al in het ontwikkelproces privacy-verhogende maatregelen worden geïncorporeerd. Neal heeft ruime ervaring met het opstellen, adviseren en onderhandelen van commerciële contracten, met bijzondere ervaring in […]

Nadine Rademaker

Nadine Rademaker is als advocaat werkzaam in de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Zij houdt zich voornamelijk bezig met bestuurders-  en aandeelhoudersgeschillen en met het maken en uitleggen van overeenkomsten. Nadine behaalde haar masterdiploma civiel recht in Leiden. Tijdens haar studie werkte zij onder meer als bestuurslid en juridisch adviseur bij de Rechtswinkel Groningen, organiseerde ze voor het […]

Jan Koekkoek

Vanuit zijn specialisatie ondernemingsrecht is Jan Koekkoek vooral bezig met overnames, reorganisaties en aansprakelijkheid. Hij heeft daarbij een uitgesproken belangstelling voor de zorgsector. Daar doet Jan naast zijn praktijk dan ook veel bestuurswerk, met commissariaten in diverse takken, variërend van kinderopvang tot ouderenzorg. Jan is een echte netwerker. Hij richt zich op het bredere perspectief, […]

Monica van Ruitenbeek-Kossen

Monica van Ruitenbeek-Kossen is specialist op het gebied van het insolventie- en ondernemingsrecht. In haar expertise komen twee werelden bij elkaar die haar grote belangstelling genieten: het recht en het ondernemerschap. Monica adviseert haar cliënten op het vlak van ondernemingsrisico’s. Daarnaast treedt ze op als curator, waarbij ze snel en slagvaardig handelt om zo veel […]

Dirk Lange

Dirk Lange is specialist in ondernemingsrecht, met een focus op aandeelhoudersgeschillen. Zijn interesse in bedrijven en bedrijfsvoering is altijd groot geweest. In de vijf jaar vóór hij zich bij Köster aansloot, werkte Dirk voor een nichekantoor dat zich voornamelijk bezighoudt met het ondernemingsrecht. Daar deed hij veel ervaring op met fusies en overnames, corporate litigation en […]

Jan Jaap van Deventer

Jan Jaap van Deventer richt zich binnen de praktijkgroep Ondernemingsrecht vooral op het economisch gezond maken van bedrijven. Zijn ervaring als curator in faillissementen komt hierbij goed van pas. Met behulp van juridische gereedschappen helpt hij bedrijven vooruit, ook als ze in zwaar weer zitten. Zijn aanpak is praktisch, gedreven en resultaatgericht. Jan Jaap ziet […]