Home Actueel Archief Symbolische ‘’huurbetaling’’ van € 1,00 is niet voldoende voor huurovereenkomst

Symbolische ‘’huurbetaling’’ van € 1,00 is niet voldoende voor huurovereenkomst

Archief
24-11-16

Er is sprake van een huurovereenkomst als de verhuurder een stuk grond, gebouw of deel daarvan, aan een huurder ter beschikking stelt en die huurder op zijn of haar beurt een tegenprestatie voldoet aan de verhuurder.

Soms is de tegenprestatie een betaling in natura. Zo kan de huurder bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten voor de verhuurder. De tegenprestatie moet wel duidelijk bepaald zijn. De afspraken daarover mogen niet te vaag zijn. In de meeste gevallen is die tegenprestatie een geldsom: de te betalen huur. Niet elk bedrag kan echter als tegenprestatie worden aangemerkt.

Is elk bedrag voldoende om van huur te spreken?

De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een bedrag van € 1,- niet als tegenprestatie kon worden aangemerkt. In die zaak hadden de eigenaar van een kantoorruimte en de gebruiker daarvan een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de kantoorruimte. In de overeenkomst stond ook dat het een huurovereenkomst voor kantoorruimte was. In de e-mails die de eigenaar van de bedrijfsruimte en de gebruiker elkaar stuurden, hadden ze het zelf ook steeds over ‘de huurovereenkomst’. De partijen waren het dus met elkaar eens dat er sprake was van een huurovereenkomst.

Ontruimingsbescherming bij huurbetaling van € 1,-?

Na verloop van tijd heeft de eigenaar van de kantoorruimte de huurovereenkomst met de gebruiker per e-mail opgezegd. De gebruiker was het niet met de beëindiging van de huurovereenkomst eens en gaf aan de kantoorruimte niet te zullen ontruimen. De eigenaar van de kantoorruimte heeft de gebruiker vervolgens dan ook gedagvaard in een kort geding procedure om de kantoorruimte toch te kunnen ontruimen. De gebruiker deed in het kort geding echter een beroep op de ontruimingsbescherming van artikel 7:230a BW die hem zou toekomen als er sprake was van een huurovereenkomst met betrekking tot kantoorruimte.

Symbolisch bedrag is niet voldoende voor huurovereenkomst

De rechter diende eerst zelf vast te stellen of er daadwerkelijk sprake was van een huurovereenkomst. Het is niet genoeg als de partijen het daar onderling over eens zijn, het moet ook echt zo zijn. In dit geval oordeelde de rechter dat een symbolisch  huurbedrag van € 1,- niet voldoende was om te spreken van een tegenprestatie en was er daarom ook geen sprake van een huurovereenkomst. Omdat er geen huurovereenkomst bestond, er was immers sprake van een gebruiksovereenkomst, kon de gebruiker dus geen beroep doen op de ontruimingsbescherming. De rechter heeft de eigenaar van de kantoorruimte dus gelijk gegeven in het kort geding en heeft de gebruiker veroordeeld tot ontruiming van de kantoorruimte.

Voor meer informatie of concreet advies kunt u contact opnemen met onze specialisten van de Praktijkgroep Vastgoedrecht.

 

Deel dit artikel