Home Actueel Archief ‘Sylvana Simons verklapt geheimen’

‘Sylvana Simons verklapt geheimen’

Archief
13-04-17

Denk, de partij van voormalig PvdA-ers Kuzu en Öztürk, eist 60.000 euro schadevergoeding van Sylvana Simons, omdat ze de opzegtermijn van haar contract niet in acht had genomen. Maar er is meer.

Een werknemer heeft normaal gesproken een opzegtermijn van een maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst of de cao anders is afgesproken. Die afspraak moet dan wel aan een aantal wettelijke criteria voldoen. De opzegtermijn die een werkgever in acht moet nemen, is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Een tijdelijk contract eindigt automatisch oftewel ‘van rechtswege’. De medewerker kan het niet tussentijds opzeggen tenzij daarover afspraken zijn gemaakt in het contract.

Er geldt geen opzegtermijn gedurende de proeftijd of bij een ontslag op staande voet.

Of Simons nu een tijdelijk contract had of een contract voor onbepaalde tijd, ze had in ieder geval de wettelijke opzegtermijn in acht moeten nemen. De werkgever staat in zijn recht om een schadevergoeding te eisen. Vaak gaat het in dit soort zaken om een schadevergoeding ter grootte van het loon dat normaalgesproken nog betaald had moeten worden als wel de juiste opzegtermijn in acht was genomen. Bij langere opzegtermijnen kunnen hogere vergoedingen worden geëist, maar de rechter kan de eis dan weer matigen.

Als we ervan uitgaan dat Simons geen € 60.000,00 per maand verdiende, ligt de schadevergoeding die Denk van haar eist veel hoger. Dat komt omdat Simons ook nog eens de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, aldus de partij.

Schade als gevolg van het schenden van de geheimhoudingsplicht is moeilijk te bewijzen. Het bewijzen van de causaliteit  en het becijferen van de omvang zijn ingewikkelde processen. Dat een forse boete wordt geëist is vanuit werkgeversperspectief logisch. Geheimhouding kun je immers maar één keer schenden, daarna liggen de geheimen op straat.

De rechter doet op 24 april a.s. uitspraak, ook over de eis tot € 40.000,00 schadevergoeding tegen Ian van der Kooye, eveneens ex-medewerker en mede-oprichter van Artikel 1, de nieuwe partij van Simons.

Geheimhouding

Neemt u in een arbeidscontract een bepaling op over geheimhouding, vergeet daarbij dan niet het boetebeding. Een bepaling zonder boetebeding is een tandeloze tijger. Zorg voor een forse boete. Een onthuld geheim kan immers nooit meer worden verhuld.

Meer weten?

 

Deel dit artikel