Home Actueel Archief Stockbureau verliest hoger beroep

Stockbureau verliest hoger beroep

Archief
16-07-15

In het artikel ‘Duidelijkheid over onterechte boetes van Stockbureaus’ van 9 september 2014 berichtte ik over de uitspraak waarmee de rechtbank Den Haag korte metten maakte met het ten onrechte in rekening brengen van exorbitant hoge licentievergoeding en ‘boetes’ of de ‘100% opslag’ door Stockbureaus, zoals Masterfile Corporation.

Masterfile verloor de zaak in eerste aanleg geheel ten aanzien van twee van de zeven ondernemers die in de zaak in eerste aanleg waren betrokken. Die ondernemers hoefde in zijn geheel geen vergoeding aan Masterfile te betalen en Masterfile werd veroordeeld de werkelijke proceskosten van deze ondernemers te vergoeden. Ten aanzien van deze twee gedaagden ging Masterfile dan ook in hoger beroep.

Op 30 juni 2015 heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan in dit hoger beroep. Ten aanzien van de eerste gedaagde, Falcon International B.V. heeft Masterfile wederom verloren. Masterfile werd niet-ontvankelijk verklaard en daarbij veroordeeld in de werkelijke proceskosten van Falcon c.s. op de voet van art. 1019h Rv, ten bedrage van € 14.246,- (bovenop de proceskosten van de eerste aanleg ad € 3.483,07).

Ten aanzien van de tweede gedaagde – eenmanszaak [V] – heeft Masterfile deels ‘gewonnen’. De inbreuk – het vijf jaar lang plaatsen van een foto van een van de bij Masterfile aangesloten fotograven zonder toestemming daarvoor – kwam vast te staan. Masterfile vorderde in hoger beroep weer een gederfde licentievergoeding van € 2.200,- van [V], welk bedrag bestond uit een licentievergoeding van € 1.100,- èn de ‘100% opslag’ van € 1.100,-.

Ook het Hof Den Haag oordeelde echter dat voor die ‘100% opslag’ geen rechtsgrond bestaat. Voor een dergelijke verkapte boete is geen wettelijke basis. Daarbij oordeelde het Hof evenwel ook, dat Masterfile de ‘gederfde licentievergoeding’ van € 1.100,- onvoldoende heeft onderbouwd, en daarom uit moet worden gegaan van de berekening van [V]. Die berekening van [V] kwam neer op een vergoeding van € 7,- per jaar. In totaal is [V] om die reden veroordeeld tot betaling aan Masterfile van het totaalbedrag van € 35,- in plaats van de gevorderde € 2.200,-.

In verband met de discrepantie tussen die twee bedragen zijn de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep tussen partijen (waar het [V] betreft), gecompenseerd. Hoewel de inbreuk aldus is komen vast te staan, hoeft [V] niet de door Masterfile gevorderde hoge licentievergoeding en boete te betalen, en ook niet – ex art. 1019h Rv – de proceskosten van Masterfile te vergoeden. Winst dus, voor de ondernemers die durfden op te treden tegen de praktijken van het Stockbureau!

 

Deel dit artikel