Home Actueel Archief Stiefkind van de rekening

Stiefkind van de rekening

Archief
08-12-17

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Bij samengestelde gezinnen is de score zelfs twee op de drie. In de aflevering Stiefkind van de rekening ging het programma ZEMBLA (woensdag 6 december 2017) op zoek naar de oorzaken. 

Volgens schattingen maken zo’n  zeventigduizend thuiswonende kinderen per jaar een echtscheiding mee. Soms vinden vader en/of moeder een nieuwe partner, al dan niet met eigen kinderen. Kinderen in zo’n nieuw, samengesteld gezin, krijgen vaak te maken met verschillende opvoedstijlen. Of hun plaats in de rangorde van het gezin verandert totaal: in plaats van oudste zijn ze opeens middelste kind. Vooral als stiefkinderen de scheiding van hun biologische ouders nog niet hebben verwerkt,  kan de acceptatie van stiefvader of -moeder moeizaam verlopen. De hybride familiepatronen hebben ook een familierechtelijke kant. 

Onderhoudsplicht 

Een stiefouder is iemand die met de biologische vader of moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.  Stiefouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige stiefkinderen. Geeft de stiefouder niet thuis, dan kan via de rechter het bedrag bepaald worden dat de stiefouder moet voldoen. De verplichting geldt alleen voor een stiefkind dat onderdeel uitmaakt van het stiefgezin. Als de stiefouder samenwoont of getrouwd is met  een biologische ouder die slechts een omgangsregeling met het kind heeft, dan is de stiefouder niet onderhoudsplichtig.

De onderhoudsplicht geldt voor minderjarige en jong meerderjarige kinderen (dus tot hun 21e verjaardag). 

Alimentatie voor stiefkinderen 

Als een tweede of derde huwelijk stukloopt, hoeven ex-partners alleen alimentatie te betalen voor hun biologische kinderen. In Stiefkind van de rekening pleit familierechter Cees van Leuven, raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch, voor een alimentatieplicht voor alle kinderen. ‘De stiefkinderen kunnen daardoor financieel veel slechter af zijn dan hun halfbroers en –zussen’, aldus Van Leuven.

Meer weten over rechten en plichten van kinderen en stiefkinderen? Neem contact met ons op. 

Deel dit artikel