Home Actueel Archief Slecht procederende advocaat aansprakelijk voor schade

Slecht procederende advocaat aansprakelijk voor schade

Archief
20-12-17

Bewijsrecht is niet eenvoudig. Een goede analyse vooraf maakt het verschil tussen een zaak winnen of verliezen. Dat een advocaat procedeert, maakt hem nog geen processpecialist.
  
Een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden is hier klip en klaar over. Het hof veroordeelt een advocaat tot betaling van een schadevergoeding aan zijn cliënt als gevolg van een bewijsrechtelijke inschattingsfout. Wat was het geval? 
  
De cliënt van advocaat X stelde vergeefs zijn makelaar aansprakelijk omdat deze zijn onroerend goed ver onder de marktwaarde zou hebben verkocht. Volgens de cliënt heeft zijn advocaat tijdens de procedure steken laten vallen. 
  
Het hof buigt zich over de vraag of de advocaat inderdaad een beroepsfout heeft gemaakt. Het hof stelt voorop dat het in de kern gaat over de vraag of advocaat X ten opzichte van zijn cliënt toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht met betrekking tot de procedure tegen de verkopend makelaar. 

Bij de beoordeling van hetgeen advocaat X in het kader van deze procedure heeft gedaan dan wel heeft nagelaten, beoordeelt het hof of sprake is geweest van de zorgvuldigheid welke van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht (zie uitspraak Hoge Raad). 

Daarbij geldt dat niet iedere tekortkoming kan worden gekwalificeerd als een beroepsfout, omdat een advocaat als deskundig adviseur een zekere mate van vrijheid van handelen heeft ten aanzien van de wijze waarop hij een procedure voert. Bovendien moet hij op basis van de actuele stand van zaken kansen en risico’s wegen waarvan vaak pas achteraf kan worden vastgesteld of die afweging juist is geweest. Het resultaat van de beoordeling aan de hand van deze maatstaf berust uiteindelijk op een waardering van de feiten en omstandigheden. 

Het hof oordeelt dat advocaat X in eerste aanleg nog geen beroepsfout beging maar in appel wel. Toen had advocaat X moeten weten dat een in eerste aanleg gebruikt deskundigenrapport waarschijnlijk ook in hoger beroep niet zou volstaan om de juistheid van het rapport van de makelaar voldoende onderbouwd te betwisten. 

De advocaat had volgens het hof een volledig nieuw rapport van een deskundige moeten inbrengen. Hij had behoren te weten dat het oorspronkelijke rapport te weinig gewicht in de schaal zou leggen. Daarnaast heeft de advocaat nagelaten een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan. Ook dat verwijt doet de advocaat X de das om. Hij is volgens het hof aansprakelijk en moet de schade van zijn cliënt betalen. 
  
Moraal van het verhaal: een advocaat die procedeert, is nog geen processpecialist. Twijfelt u of u bij uw huidige advocaat in goede handen bent, vraag gerust naar de mogelijkheden van een second opinion.

 

Deel dit artikel