Home Actueel Archief Scheiden en de ondernemer: de BV

Scheiden en de ondernemer: de BV

Archief
17-08-17

Een besloten vennootschap (‘bv’) is een rechtspersoon met zelfstandige rechten en plichten. Dit brengt met zich mee dat een bv een afgescheiden vermogen heeft dat dus niet vermengd wordt met het privévermogen van degene die de onderneming drijft.

Wanneer echtgenoten zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, vallen de aandelen van een bv in beginsel in deze huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat ieder van de echtgenoten recht heeft op de helft.

Het is echter niet altijd wenselijk om het aandelenpakket te verdelen in twee gelijke delen. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het stemrecht in de vennootschap. In gevallen waarin de ene echtgenoot alle aandelen wenst te houden, dient de echtgenoot die geen aandelen krijgt, uitgekocht te worden. De aandelen zullen hiertoe moeten worden gewaardeerd. Het geniet de voorkeur om dit te laten doen door een onafhankelijke, en dus niet aan de vennootschap verbonden, accountant. Een belangrijke formaliteit die hierbij komt kijken is dat de aandelen na verdeling geleverd moeten worden middels een notariële akte.

De continuïteit van het bedrijf mag niet in gevaar komen als gevolg van de scheiding. Wanneer een onderneming niet meer kan voortbestaan na de scheiding, kan dit ook gevolgen hebben voor de eventuele alimentatie. Voor het betalen van alimentatie, moet nog wel draagkracht zijn.

Bij een scheiding met een bv moet ook rekening worden gehouden met eventuele pensioenen in eigen beheer. Echtgenoten hebben, wanneer zij getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, recht op de helft van dit pensioen. De Hoge Raad geeft daarbij als leidraad dat het voortbestaan van de vennootschap niet in gevaar mag komen door het uitbetalen van de pensioengelden. Het is dan aan de vennootschap om te bewijzen dat er geen andere mogelijkheden zijn om aan deze verplichting te voldoen en zodoende is dit geen makkelijke ontsnappingsroute.

Tot slot is alimentatie een aandachtspunt. Als een van de scheidende echtgenoten een directeur grootaandeelhouder (‘dga’) is, ontvangt deze, naast eventueel dividend, ook salaris uit de bv. Hij is vaak degene die zijn eigen salaris kan bepalen en hij kan er dus voor kiezen deze bewust laag te houden in verband met de berekening van de alimentatie. Een rechter kijkt in dergelijke gevallen echter wel verder dan alleen het salaris van de dga: ook de winst en de gemiddelde cijfers van de afgelopen jaren worden in dit kader meegewogen.

Meer weten over scheiden met een bv? Neem contact met ons op!

 

Deel dit artikel