Home Actueel Archief Scheiden en de eenmanszaak

Scheiden en de eenmanszaak

Archief
14-08-17

Exploiteer je een onderneming en ga je scheiden? Dan heeft dat invloed op de onderneming. Welke gevolgen dit kan hebben, is afhankelijk van de (rechts)vorm waarin de onderneming uitgeoefend wordt.

Een eenmanszaak is een veel voorkomende en vrij eenvoudige vorm om een onderneming te drijven. Omdat een eenmanszaak geen rechtspersoon is en het dus geen rechtssubjectiviteit heeft, heeft deze onderneming geen scheiding tussen het zaaksvermogen en het privévermogen. Dit betekent onder meer dat de ondernemer in privé aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming.

Wanneer echtgenoten zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, vallen goederen en schulden die worden verkregen voor en tijdens het huwelijk, in de gemeenschap (dit geldt alleen voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018). Bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap worden deze gelijkelijk verdeeld. Dat geldt ook voor de eenmanszaak. In de praktijk komt dit er veelal op neer dat moet worden bepaald op welk bedrag de andere echtgenoot recht heeft?

Bij een eenmanszaak wordt niet de onderneming als zodanig verdeeld, omdat een eenmanszaak geen goed is voor de wet, maar worden haar activa en passiva onder de ex-echtgenoten verdeeld. In de praktijk betekent dit dat de echtgenoot die de onderneming voort gaat zetten, meestal degene die dit voor de scheiding ook heeft gedaan, de ander moet uitkopen. In beginsel komt dit neer op de helft van de totale waarde van de bezittingen minus de schulden.

Dit kan echter anders zijn in gevallen waarin de uitkoopsom dusdanig hoog is dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Wanneer dat aan de orde is, kan worden afgesproken dat de uitkoopsom in redelijkheid wordt verlaagd, in delen wordt betaald, of dat deze wordt verrekend met andere goederen die in de huwelijksgemeenschap vallen.

De waarde van de eenmanszaak kan op verschillende manieren door de echtgenoten in onderling overleg worden vastgesteld. Dit is kan echter nog best ingewikkeld worden en kan ook een bron van discussies vormen. Om deze reden doen scheidende echtgenoten er goed aan een deskundige in te schakelen die de goederen van de eenmanszaak kan waarderen. Wanneer een dergelijke discussie voor de rechter komt, zal deze in de meeste gevallen ook een deskundige benoemen. Lees hier meer over in het artikel: ‘Waarde en prijs van een onderneming bij echtscheiding‘.

De verdeling van de eenmanszaak speelt meestal geen rol bij scheidende echtgenoten die zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. In dergelijke gevallen blijft de eenmanszaak bij de echtgenoot op wiens naam deze staat. Om deze reden is het een ondernemer vaak aan te raden op huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

Deel dit artikel