Home Actueel Archief Ruzie tussen aandeelhouders is niet in het belang van de vennootschap

Ruzie tussen aandeelhouders is niet in het belang van de vennootschap

Archief
21-08-14

Bij het besturen van een besloten vennootschap moeten de bestuurders zich richten naar het belang van de vennootschap, aldus de wet. Het belang van de BV gaat voor, boven het individuele belang van de bestuurders.

Als echter twee aandeelhouders, ieder eigenaar van 50% van de aandelen en ieder bestuurder van de BV, ruzie hebben en voor hun geschil geen oplossing hebben getroffen in een aandeelhoudersovereenkomst, dan is er een dilemma dat alleen door bemiddeling, of door de rechter kan worden opgelost.

In de zaak die aan de rechtbank Overijssel werd voorgelegd, bleek dat bemiddeling niet had geholpen. De ene bestuurder spande een kort geding aan tegen de andere bestuurder, maar die deed hetzelfde: een kort geding tegen zijn collega-bestuurder met soortgelijke vorderingen.

De beide bestuurders bleven elkaar bestoken met verwijten. Wat moest de rechtbank doen? De rechtbank oordeelde op dat beide bestuurders het belang van de vennootschap uit het oog waren verloren. Een behoorlijk gezamenlijk bestuur was niet mogelijk. De wet bepaalt dat bestuurders moeten handelen in het belang van de vennootschap, maar de beide bestuurders lieten ten onrechte hun eigen belang voorgaan. De rechtbank wees daarom de vorderingen van beide bestuurders af.

Conclusie: een impasse die behoorlijk bestuur van een BV onmogelijk maakt kan voorkomen worden door goede afspraken te maken in een aandeelhoudersovereenkomst.

Deel dit artikel