Home Actueel Archief Royaal vaderschapsverlof

Royaal vaderschapsverlof

Archief Familierecht
15-01-18

Medewerkers van Microsoft – ook de duizend medewerkers van Microsoft Nederland – krijgen recht op zes weken betaald vaderschapsverlof. Daarmee is het technologieconcern een stuk royaler dan de wettelijke regeling vereist. De regeling moet zorgen voor onderscheidend vermogen voor Microsoft op een krappe arbeidsmarkt.

Wettelijk hebben vaders na de bevalling recht op twee dagen betaald kraamverlof ofwel vaderschapsverlof en op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof (deze drie dagen gaan wel af van het tegoed aan ouderschapsverlof van 26 keer het aantal arbeidsuren per week). Wie een twee-, drie- of meerling krijgt heeft pech: het kraamverlof blijft gewoon twee dagen. Wel mag de vader voor elk kind afzonderlijk drie dagen ouderschapsverlof opnemen. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen overigens aanvullende afspraken worden opgenomen.

Het kabinet wil het kraamverlof voor partners uitbreiden: vaders moeten recht krijgen op vijf dagen betaald kraamverlof (per 2019) en een recht op aanvullend verlof van vijf weken in de eerste zes maanden na de geboorte (per 2020). In die periode zou de vader recht krijgen op een uitkering tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

Ook met deze uitbreiding komt Nederland nog niet in de buurt van regelingen zoals die bij Microsoft of in andere Europese landen gelden.  

In Duitsland kunnen ouders 14 maanden ouderverlof opnemen, dat ze zelf moeten verdelen tussen man of vrouw.

Vaders in Slovenië hebben recht op 90 dagen verlof,waarvan 15 dagen volledig betaald. De overige 75 dagen wordt er een minimumloon uitgekeerd.

Zweedse vaders mogen na de geboorte tien dagen verlof opnemen. Daarnaast hebben ouders recht op 480 dagen (grotendeels betaald) ouderschapsverlof, liefst gelijkelijk te verdelen over moeders en vaders. In de praktijk blijken de vaders zich te ‘beperken’ tot zo’n 90 dagen.

Polen kent veertien dagen betaald vaderverlof. Een vader kan ook in overleg zes weken ‘afsnoepen’ van de verplichte twintig weken zwangerschapsverlof die vrouwen hebben, of een gezamenlijk ouderschapsverlof aanvragen (26 weken).

Franse vaders mogen elf dagen volledig betaald genieten van hun jonggeborene.

Europa wil de duur van het vaderschapsverlof op een lijn brengen. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen vaders in alle lidstaten minimaal tien dagen betaald kraamverlof.

Wilt u meer weten over verlofmogelijkheden? Neem contact op!

 

Deel dit artikel