Home Actueel Archief Roompot bijt in het stof

Roompot bijt in het stof

Archief Intellectueel Eigendomsrecht
12-02-18

De Consumentenbond is van plan een onderzoek publiceren naar de hygiëne in vakantiehuisjes. Roompot Recreatiebeheer, eigenaar van de Roompot- en Hogenboomparken, wil de publicatie tegengaan en heeft de rechter in kort geding gevraagd de publicatie te verbieden.

In november vorig jaar werd een redacteur van de Consumentengids op pad gestuurd om de hygiëne in vakantiehuisjes te testen. De schoonmaak werd visueel beoordeeld, met behulp van een speciale UV-lamp. Daarnaast werden microbiologische testen uitgevoerd. In januari 2018 heeft de redacteur twee e-mails naar Roompot gestuurd, waarin de beheerder van de parken op de hoogte werd gesteld van het onderzoek. De redacteur liet weten dat de resultaten in de Consumentengids gepubliceerd zouden worden. Daarnaast werd een aantal bevindingen met Roompot gedeeld en werd de beheerder gevraagd om een reactie.

Daarop stuurde Roompot een brief aan de Consumentenbond dat de e-mails onvoldoende informatie boden, zodat zij daarop niet adequaat konden reageren. In de brief stond bovendien een aantal vragen met het verzoek aan de Consumentenbond om deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Per e-mail liet de Consumentenbond vervolgens aan Roompot weten dat (i) zij op dat moment niet bereid was met Roompot een debat aan te gaan over de deugdelijkheid van het onderzoek, (ii) publicatie niet afhankelijk was van de vraag of Roompot het wel of niet eens is met het onderzoek en (iii) Roompot de gelegenheid werd geboden om vóór 20 januari 2018 te reageren op de onderzoeksbevindingen.

Vervolgens stuurde de Consumentenbond een e-mail – mede in antwoord op de in de brief gestelde vragen – (i) dat de vakantiewoningen in november 2017 zijn onderzocht (ii) welke vakantieparken in het onderzoek zijn betrokken en (iii) dat de huizen zowel visueel als microbiologisch zijn getest. Als bijlage kreeg het bericht een Excel-sheet met de verschillende meetwaarden die bij het onderzoek waren geconstateerd. De Consumentenbond bood Roompot de gelegenheid om binnen één week inhoudelijk te reageren op de bevindingen van het onderzoek. Roompot liet weten nog steeds geen bevredigend antwoord op de vragen te hebben, stelde er nog een paar extra, vroeg om reactie en liet vervolgens weten dat de vragen niet bevredigend zouden zijn beantwoord.

De Consumentenbond was er wel klaar mee en stuurde een duidelijke boodschap: “Ondanks het tweede expliciete verzoek van de Consumentenbond aan uw cliënte om in het kader hoor en wederhoor inhoudelijk te reageren op onze bevindingen, kiest zij er voor om in plaats daarvan wederom aanvullende vragen te stellen.” Het blad zou 14 februari naar de drukker gaan.

Daarop stapte Roompot naar de rechter om publicatie te verbieden. De rechter stelde dat sprake is van botsing van twee fundamentele rechten: de vrijheid van meningsuiting van de Consumentenbond enerzijds en het recht van Roompot op eerbiediging van haar eer en goede naam anderzijds. Als neutrale organisatie heeft de Consumentenbond het recht de consument op een deskundige, objectieve, vertrouwenswaardige en voor een ieder duidelijke wijze kan voorlichten over aangeboden producten en diensten, aldus de rechter, maar dan moeten de onderzoeken aan hoge eisen van zorgvuldigheid voldoen. De rechter meent dat de Consumentenbond zich daaraan keurig gehouden heeft. Bovendien wordt in het artikel de informatie genuanceerd gebracht en had de bond helemaal geen reactie aan Roompot hoeven vragen. Ook kan van de Consumentenbond niet worden verlangd dat zij alle vragen van Roompot beantwoordt of dat zij aan Roompot vooraf de tekst van het artikel ter goedkeuring stuurt. Dat zou in feite een vorm van censuur zijn en dat kan en mag niet. Conclusie: de Consumentenbond heeft  door middel van de voorgenomen publicatie de in acht te nemen zorgvuldigheid niet overschreden. Van het door Roompot gestelde onrechtmatig handelen van de Consumentenbond is daarmee dan ook geen sprake, zodat het recht van de Consumentenbond op vrije meningsuiting in dit geval dient te prevaleren.

Roompot bijt in het stof – en de vakantieganger waarschijnlijk ook.

Meer weten over publicatierecht? Neem contact op!

Deel dit artikel