Home Actueel Archief Registratie bij financiële instelling, de gevolgen zijn omvangrijk en voor je het weet komt men er niet meer vanaf!

Registratie bij financiële instelling, de gevolgen zijn omvangrijk en voor je het weet komt men er niet meer vanaf!

Archief
07-09-15

De afkortingen IVR, EVR, SFH zullen velen niet zoveel zeggen, totdat ze er opeens mee geconfronteerd worden. Kort gezegd zijn het registers waar je niet in wilt staan. De financiële instellingen die personen (laten) registreren zijn namelijk van mening dat deze personen een risico zouden kunnen vormen voor hun eigen instelling of voor anderen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan betekenen dat men bij geen enkele bank meer een rekening kan openen, geen verzekeringen meer kan afsluiten of geen hypotheek kan afsluiten. Maar hoe voorkom je zo’n registratie of vecht je deze aan? Een korte uitleg.

 

EVA, IVR, EVR en SFH in het kort

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) houdt zelf een register bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), voor de bij het BKR aangesloten banken, waarin uiteenlopende kredieten en mogelijke bijzonderheden worden geregistreerd. Op deze plek besprak ik al vaker de inhoud en de functie van het CKI. Maar er is meer.

 

Daarnaast biedt het BKR namelijk aan banken een Externe Verwijzings Aplicatie (EVA) aan. EVA is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), dat de frauderegisters van de aangesloten organisaties tussen banken met elkaar verbindt. Wanneer banken met klanten (gaan) werken (bijvoorbeeld het aanbieden van financiële diensten en/of transacties) worden de betrokken personen en/of organisaties getoetst in de EVA op de mogelijke betrokkenheid bij (poging tot) fraude. Dit register valt vervolgens te onderscheiden in twee sub registers: het Interne en het Externe Verwijzingsregister (IVR en EVR). Het onderscheid zit in de toegankelijkheid van deze registers voor derden. In het IVR, het interne verwijzingsregister, zijn alleen de persoonsgegevens zichtbaar voor de instelling die persoonsgegevens zelf heeft geregistreerd. Wanneer bank A overgaat tot registratie van de klant in (alleen) het IVR, dan is die registratie alleen zichtbaar voor werknemers van bank A. Bij plaatsing van de klantgegevens in het EVR, zijn die gegevens in te zien voor alle aangesloten kredietinstellingen. De gevolgen daarvan kunnen vele malen groter zijn. Wanneer de ene bank namelijk van mening is dat men gefraudeerd heeft, dan sta je zomaar op een zwarte lijst en is het aangaan van een relatie met een andere bank vrijwel onmogelijk.  Het komt weleens voor dat door een fout op de administratie er per ongeluk een andere lijst met debiteuren aan de bank wordt verschaft dan de daadwerkelijke omvang van de debiteurenportefeuille. Of dat een goed (per ongeluk) tweemaal wordt verpand. Een fout is al snel gemaakt, zonder dat daar frauderende intenties aan ten grondslag liggen.

 

Ook de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) onderhoudt een dergelijk register waarin het interne en externe onderscheid wordt gemaakt.

 

Alleen intern (IVR) geregistreerd? Dan toch gewoon naar een andere bank?

Kort gezegd klopt de titel van deze alinea. Wanneer uw huidige bank u alleen IVR registreert, dan moet zij dit aan u berichten. U zult dan kunnen denken: “voor deze bank tien anderen, dan ga ik toch bij de concurrent aankloppen?”, maar zo simpel is het niet, althans zo lijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland te moeten worden opgemaakt (bekijk hier de uitspraak).

 

In de uitspraak van de rechtbank wordt overwogen:

 

Het bankwezen heeft veel regels opgesteld om ervoor te zorgen dat banken alleen met integere klanten in zee kunnen gaan. Wil [eiser] die integriteitsdrempel bij een andere bank nemen, dan ontkomt hij er niet aan te melden dat hij in het IVR van [gedaagde] staat. Dit belemmert hem bij zijn pogingen om een relatie aan te gaan met een andere bank.

 

Kortom, volgens deze rechter (welke bij mijn weten tot nu toe de enige is) gaat het (standaard) argument van de registrerende bank dat de klant alleen bij diè bank last heeft van de registratie, niet op. Althans niet wanneer de klant zich bij het aangaan van een relatie met diens nieuwe bank aan de integriteitsregels wenst te houden, want dan moet alsnog de ontstane registratie bij de andere bank gemeld worden.

 

U bent gewaarschuwd en weet dat wanneer u uw registratie wilt aanvechten u altijd even kunt bellen voor overleg. 

 

Deel dit artikel