Home Actueel Archief Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter

Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter

Archief
09-07-15

Op 30 juni 2015 is een Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2015 gepubliceerd tot aanwijzing van functies waarop de nieuwe ketenregeling van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) niet van toepassing is en de kantonrechter een hogere vergoeding kan toekennen indien sprake is van tussentijdse opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is.

Zoals in ons artikel van 30 juni 2015 is uiteengezet, geldt op grond van de nieuwe ketenbepaling dat na drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten, of bij een minder aantal, na twee jaar, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Het is mogelijk om bij CAO van de wettelijke ketenregeling af te wijken, maar vanaf 1 juli 2015 kan dat slechts in beperkte mate. Bovendien zijn deze afwijkingsmogelijkheden bij CAO voorbehouden aan een kleine kring van werkgevers en werknemers.

Daarnaast kan de minister in een bepaalde bedrijfstak functies aanwijzen waarvoor bij CAO kan worden bepaald dat de gehele ketenbeperking niet geldt. Dat zijn dan wel functies waarbij het in die bedrijfstak “bestendig gebruik” is en vanwege de “intrinsieke aard” van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk dat de arbeid uitsluitend wordt verricht op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De partijen die bij de totstandkoming van een dergelijke cao zijn betrokken kunnen bij de minister een verzoek indienen om de ketenbepaling buiten toepassing te verklaren voor bepaalde functies in hun bedrijfstak.

Uitzondering voor bepaalde functies

Naar aanleiding van verzoeken daartoe heeft de minister in deze regeling voor de volgende functies een uitzondering getroffen:

  1. Contractspeler, trainer-coach – waaronder de jeugdcoach –, assistent trainer-coach, technisch directeur, technisch manager, hoofd scouting, coördinator scouting, hoofd jeugdopleidingen en specialisten trainer werkzaam in de herencompetitie van de bedrijfstak betaald voetbal;
  2. Bondstrainer en technisch directeur bij een nationale sportbond;
  3. Danser en acteur in de podiumkunstsectoren dans of theater;
  4. De musicus die als remplaçant werkzaam is bij een orkest;
  5. Presentatoren bij RTL Nederland met een bruto jaarsalaris van € 100.000,– of meer.

Voor deze functies is door de betrokken partijen aannemelijk gemaakt dat sprake is van een bestendig gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en dat het vanwege de intrinsieke aard van zowel de bedrijfsvoering als van die functies noodzakelijk is om de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Contractspelers in het betaald voetbal

De toelichting in de regeling bij de contractspelers in het betaald voetbal is interessant. De reden voor de uitzondering is niet dat de club van jaar tot jaar wil beoordelen of de speler kwaliteit genoeg heeft om het contract een jaar te verlengen, maar om te voorkomen dat door de ketenregeling al snel een contract voor onbepaalde tijd ontstaat, met als gevolg dat de speler met een maand opzegtermijn het contract kan opzeggen, zonder compensatie voor de club. Primair belang is dus de bescherming voor de club en niet de bescherming van de speler.

 

Deel dit artikel