Home Actueel Archief Rechtspraak rond de vennootschap onder firma

Rechtspraak rond de vennootschap onder firma

Archief
22-07-15

Het afgelopen half jaar zijn er diverse rechtelijke uitspraken gewezen over de vennootschap onder firma. De meest opvallende was een uitspraak van de Hoge Raad in februari.

Voordien was vaste rechtspraak dat een faillissement van de VOF ook het faillissement van de vennoten van de VOF tot gevolg had. De Hoge Raad is echter ‘om’ gegaan. Als nu een schuldeiser naast het faillissement van de VOF ook het faillissement van de vennoten wenst, dan moet dat faillissement ten aanzien van iedere vennoot te worden aangevraagd.

Daarnaast is geprocedeerd over de uittreding en het einde van een VOF. Van belang is dat een VOF geen rechtspersoon is, geen ‘drager’ van rechten en plichten; dat zijn de vennoten of firmanten zelf. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de VOF. Als de VOF een overeenkomst sluit, dan zijn de vennoten naast de VOF hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Maar dat is ook het geval als de vennoten zijn uitgetreden, zo heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in juni bepaald. Ex-vennoten blijven aansprakelijk voor ‘oude’ schulden. Bij uittreding is het daarom verstandig met de achterblijvende vennoten overeen te komen dat zij de uittredende vennoot vrijwaren voor aanspraken van schuldeisers.

Ook oude rekening-couranten kunnen nog tot geschillen leiden. Een VOF was als assurantietussenpersoon werkzaam voor Achmea en had met Achmea een rekening-courant verhouding. De VOF werd ontbonden, en daarmee werd de r/c verhouding beëindigd. Er bleef een schuld aan Achmea achter. Een nieuwe VOF nam echter de oude rekeningnummers over en de oude r/c courant. Hetzelfde Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat betalingen van Achmea aan de nieuwe VOF op de oude rekening-courant niet ten goede kwamen aan de nieuwe VOF, maar in mindering strekte op de schuld van de oude VOF.
 
Wat is de les? Het is verstandig in het VOF-contract goede afspraken te maken over het einde van de samenwerking en dan met name de wijze van verdeling van het vermogen, de afwikkeling van bestaande verplichtingen en vrijwaring voor schulden.

 

Deel dit artikel