Rechtsgebiedenregister NOvA

Onze advocaten hebben zich conform de wet geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

 • Archana Mahabiersing staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (beslag- en executierecht) en Verbintenissenrecht;
 • Claudia van Meurs-Janssens staat geregistreerd op Huurrecht (bedrijfsruimte, woonruimte);
 • Dirk Lange staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Elianne Vroege staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Collectief ontslag, medezeggenschap);
 • Fenna van Dorsser staat geregistreerd op Cassatie (Civiel);
 • Francijn de Rotte staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Hans Koets staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht en Ondernemingsrecht;
 • Hans Weermeijer staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (litigation) en Vastgoedrecht (bouwrecht);
 • Ines Blomsma staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
 • Jacob-Jan Dijkman staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (beslag- en executierecht, litigation) en Verbintenissenrecht (agentuur en distributie);
 • Jan Jaap van Deventer staat geregistreerd op Insolventierecht en Ondernemingsrecht;
 • Jan Koekkoek staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (agentuur en distributie, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen) en Verbintenissenrecht;
 • Johan den Hoed staat geregistreerd op Cassatie (civiel) en Verbintenissenrecht;
 • Linda Relouw staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (litigation) en Verbintenissenrecht (agentuur en distributie);
 • Lisanne van Geest staat geregistreerd op Arbeidsrecht (collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap);
 • Lucia van Leeuwen staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht;
 • Maarten Tanja staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Margot Span staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht en Verbintenissenrecht (agentuur en distributie);
 • Marita Hoogeveen staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Matthijs Ariëns staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht;
 • Monica van Ruitenbeek-Kossen staat geregistreerd op Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP) en Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen);
 • Neal Walenkamp staat geregistreerd op ICT-recht (Privacy recht);
 • Nine Bennink staat geregistreerd op Privacy recht;
 • Raphaël Donkersloot staat geregistreerd op Bestuursrecht (bestuursprocesrecht en handhavingsrecht);
 • Rens Groen staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Theo Roest staat geregistreerd op Omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht) en Vastgoedrecht (bouwrecht).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.