Rechtsgebiedenregister NOvA

Onze advocaten hebben zich conform de wet geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

 • Archana Mahabiersing staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (beslag- en executierecht) en Verbintenissenrecht;
 • Claudia van Meurs-Janssens staat geregistreerd op Huurrecht (bedrijfsruimte, woonruimte);
 • Dirk Lange staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Elianne Vroege-Scheffers staat geregistreerd op Arbeidsrecht (collectief ontslag, medezeggenschap);
 • Eva van Gerwen staat geregistreerd op Insolventierecht;
 • Francijn de Rotte staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Frédérique Vos staat geregistreerd op Insolventie (faillissement, surseance van betaling);
 • Hans Koets staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Ines Blomsma staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
 • Jacob-Jan Dijkman staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (beslag- en executierecht, litigation) en Verbintenissenrecht (agentuur en distributie);
 • Jan Jaap van Deventer staat geregistreerd op Insolventierecht en Ondernemingsrecht;
 • Jan Koekkoek staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (agentuur en distributie, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen) en Verbintenissenrecht;
 • Johan den Hoed staat geregistreerd op Cassatie (civiel) en Verbintenissenrecht;
 • Jolanda de Groot staat geregistreerd op Arbeidsrecht (arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap);
 • Joost Knaap staat geregistreerd op Algemene praktijk (burgerlijk recht) en Arbeidsrecht;
 • Lucia van Leeuwen staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht;
 • Maarten Tanja staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Marita Hoogeveen staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Matthijs Ariëns staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht;
 • Monica van Ruitenbeek-Kossen staat geregistreerd op Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP) en Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen);
 • Nicky Loekemeijer staat geregistreerd op Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht) en Omgevingsrecht (milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht);
 • Roos de Grave staat geregistreerd op Huurrecht (bedrijfsruimte, woonruimte);
 • Theo Roest staat geregistreerd op Omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht) en Vastgoedrecht (bouwrecht);
 • Tosca Deenik staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.