Home Actueel Archief Recht op het merk(recht) in een faillissement?

Recht op het merk(recht) in een faillissement?

Archief
01-07-13

Als ondernemer kunt u een faillissement niet altijd voorkomen, maar u kunt er (vooraf) wel voor zorgen dat het faillissement zo min mogelijk gevolgen heeft.

Op het gebied van intellectuele eigendomsrechten kunnen ondernemingen nog veel verbeteren om de onderneming ‘faillissementsproof’ te maken.


Merkrechten in de boedel
Een faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar: de boedel. Is een merkhouder (volgens het register) gevestigd in Nederland, dan is het merkrecht – naar Nederlands recht – een vermogensrecht. Vermogensrechten vallen bij een faillissement in de boedel. Dat betekent dat een failliete merkhouder het beheer de merkrechten (ook) verliest. De curator kan dan het merk verkopen aan een ander.

 

Licentie constructie
Om te voorkomen dat de waardevolle merkrechten in de boedel vallen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo zou het bijvoorbeeld raadzaam kunnen zijn om de merkrechten niet onder te brengen in de werkmaatschappij. De werkmaatschappij is in de regel de vennootschap waarvan het faillissement wordt aangevraagd. Als de merkrechten worden ondergebracht in een andere vennootschap, is het een mogelijkheid dat die vennootschap op haar beurt een licentie aan de werkmaatschappij verleent voor het gebruik van het merk. Bij een faillissement van de werkmaatschappij vallen de merkrechten dan buiten de boedel!

 

Overdracht van merkrechten
Merkrechten zijn overdraagbare vermogensrechten, maar let er wel op dat deze overdracht tijdig geschiedt. Een overdracht van merkrechten kan worden gezien als paulianeus handelen, als de failliete merkhouder bij de overdracht wist of behoorde te weten dat de benadeling van schuldeiser het gevolg zou zijn. Vindt de overdracht plaatst binnen een jaar voor de faillietverklaring, dan wordt de wetenschap van benadeling zelfs vermoed te bestaan, behoudens tegenbewijs. De curator kan een paulianeuze rechtshandeling (de overdracht) vernietigen, als gevolg waarvan het merkrecht moet worden terug geleverd en alsnog in de boedel valt.

 

Kortom
Zorg vooraf voor een goede bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten in een eventueel faillissement – juist als uw onderneming nu (nog) gezond is – want deze zaken moeten op tijd geregeld worden! Wilt u (nader) advies over de (bescherming van) uw intellectuele eigendomsrechten, neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.  

Deel dit artikel