Home Actueel Archief ‘RAW’: vet, wreed, rauw of G-star?

‘RAW’: vet, wreed, rauw of G-star?

Archief
28-04-11

T-shirts met felle prints en grafische afbeeldingen vormen tegenwoordig geen uitzondering meer in het modebeeld. Vaak wordt een t-shirt gebruikt om een statement te maken. Designers springen daar op in door gebruik te maken van kreten of woorden op shirts. Mag je als designer alle kreten en termen gebruiken die je wilt?

 

Deze vraag kwam onlangs aan de orde in een zaak die G-Star had aangespannen tegen een H&M. De modeketen had een t-shirt op de markt gebracht met daarop de tekst “Raw beat expe-rience”  en een afbeelding van een retro radio / cassetedeck. G-Star vond dat H&M met de ver-koop van het t-shirt inbreuk maakte op haar merk RAW. Door het gebruik van het woord ‘RAW’ kon bij de consument de indruk ontstaan dat het t-shirt van G-Star afkomstig was en kon de con-sument in verwarring raken. Uit een onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 30% van de ondervraagden na confrontatie met het teken ‘RAW’ dacht aan G-Star.

 

H&M vond dat er geen sprake was van een geldig merk omdat het te beschrijvend was doordat de naam ‘RAW’ karakteristiek is voor goederen en diensten die passen in een ‘urban lifestyle’. H&M gebruikte ‘RAW’ om een bepaalde muziekstijl weer te geven en wilde daarmee haar kle-ding in die stijl plaatsen. H&M vond ook dat het voor de gemiddelde consument duidelijk was dat het t-shirt van haar afkomstig is, omdat het label met haar logo erop duidelijk zichtbaar was.

 

De rechtbank gaf G-Star gelijk. De rechtbank vond het merk RAW van G-star onderscheidend voor kleding zodat het H & M niet vrijstond om de term RAW op haar T-shirt te gebruiken om-dat de gemiddelde consument RAW in verband brengt met G-Star. Het gevolg van deze uit-spraak voor H&M? Een verbod op de verkoop van het t-shirt in de hele Europese Unie.

 

De zaak van G-Star tegen PepsiCo pakte echter anders uit. PepsiCo bracht in Engeland onder de naam ‘PEPSI RAW’ een nieuw soort cola met natuurlijke ingrediënten op de markt. G-star was daar niet blij mee en stelde dat Pepsico inbreuk maakt op haar merk RAW. De rechtbank oor-deelde op basis van een onderzoek dat (nog )niet vaststond dat consumenten het drankje ‘RAW’ van PepsiCo in verband zouden brengen met G-Star. De rechtbank gaf G-Star de opdracht daar-voor meer bewijs te leveren. Als G-Star er in slaagt het bewijs te leveren, ligt de conclusie voor de hand dat het gebruik van ‘RAW’ door PepsiCo inbreuk maakt op het merk ‘RAW’ van G-Star.

 

In de zaak tegen H&M was doorslaggevend dat ‘RAW’  door beide partijen voor kleding werd gebruikt en uit het onderzoek bleek dat de consument RAW in verband bracht met de kleding van G-star waardoor sprake was van verwarring en dus van een inbreuk op het merk RAW van G-star. Uit deze uitspraak kan de volgende les worden getrokken: woorden die in een bepaalde scène als gangbaar worden beschouwd kunnen bij gebruik op kleding inbreuk maken op merk-rechten. De (financiële) gevolgen van een merkinbreuk kunnen groot zijn: zo kan er een ver-koopverbod, afdracht van de winst of schadevergoeding door de rechter worden opgelegd of toegewezen. Als designer is het goed om je daarvan bewust te zijn. Bij twijfel over het gebruik van een naam of term in een ontwerp is het belangrijk om vooraf te laten onderzoeken of de naam of de term als merk is geregistreerd. 

Deel dit artikel