Home Actueel Contractenrecht Privacyverklaring: aandachtspunten voor franchisegevers

Privacyverklaring: aandachtspunten voor franchisegevers

Contractenrecht Franchiserecht
28-08-18

Iedere onderneming die persoonsgegevens verwerkt, dient betrokkenen hierover te informeren. In veel gevallen gebeurt dit door middel van een privacyverklaring die op de website wordt geplaatst.

In een privacyverklaring dienen in ieder geval de volgende punten opgenomen te worden:

Binnen franchiserelaties zijn er daarnaast nog enkele specifieke aandachtspunten. Een belangrijk punt van discussie is binnen franchiserelaties vaak “aan wie het klantenbestand” toekomt. Strikt genomen bestaat er in juridische zin geen eigendomsrecht ten aanzien van een klantenbestand. Wel kunnen er bepaalde rechten zijn ten aanzien van een dergelijk klantenbestand.

In ieder geval is het van belang om in een franchiserelatie vast te stellen voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verzameld en om hier in de relatie tussen franchisegever en franchisenemer afspraken over te maken. Wanneer er bijvoorbeeld gegevens van klanten worden verzameld ten behoeve van commerciële en/of marketingdoeleinden en/of loyaltyprogramma’s, dan heeft een franchisegever er belang bij dat duidelijk is dat deze gegevens verzameld worden ten behoeve van haar als franchisegever. Indien de franchisenemer deze gegevens in de praktijk verzamelt, dan zal de franchisenemer dat doen ten behoeve van de franchisegever en dient in dat verband een verwerkersovereenkomst gesloten te worden. Een franchisegever kan de gegevens in beginsel ook nog gebruiken als de franchiserelatie met de franchisenemer, die de betreffende gegevens heeft verzameld, is geëindigd. De franchisegever is immers zelf verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vraag wie verantwoordelijke is in de zin van de AVG wekt vaak enige verwarring omdat een franchisenemer soms diezelfde gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres en e-mail) ook verwerkt voor ‘eigen doeleinden’. Indien een klant een bestelling plaatst, bijvoorbeeld. In dat geval zijn zowel franchisegever als franchisenemer verantwoordelijke voor dezelfde gegevens, echter voor verschillende doeleinden. Dit onderscheid dient men duidelijk voor ogen te houden en dient als zodanig ook gemaakt te worden in een privacypolicy.

Wilt u hulp of advies bij het opstellen van een privacyverklaring. Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel