Rechtsgebiedenregister NOvA

Rechtsgebiedenregister NOvA

Onze advocaten hebben zich conform de wet geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

 • Archana Mahabiersing staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (beslag- en executierecht) en Verbintenissenrecht;
 • Claudia van Meurs-Janssens staat geregistreerd op Huurrecht (bedrijfsruimte, woonruimte);
 • Dirk Lange staat geregistreerd op Ondernemingsrecht en Burgerlijk Procesrecht (litigation);
 • Hans Koets staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht en Ondernemingsrecht;
 • Hans Weermeijer staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (litigation) en Vastgoedrecht (bouwrecht);
 • Helena Lysaght staat geregistreerd op ICT-recht en Intellectueel Eigendomsrecht;
 • Ines Blomsma staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
 • Jan Jaap van Deventer staat geregistreerd op Insolventierecht en Ondernemingsrecht;
 • Jan Koekkoek staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (agentuur en distributie, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen) en Verbintenissenrecht;
 • Johan den Hoed staat geregistreerd op Cassatie (civiel) en Verbintenissenrecht;
 • Linda Relouw staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (litigation) en Verbintenissenrecht (agentuur en distributie);
 • Lisanne van Geest staat geregistreerd op Arbeidsrecht (collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap);
 • Lucia van Leeuwen staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht;
 • Maarten Tanja staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Margot Span staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht en Verbintenissenrecht (agentuur en distributie);
 • Matthijs Ariëns staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht;
 • Monica van Ruitenbeek-Kossen staat geregistreerd op Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP) en Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen);
 • Neal Walenkamp staat geregistreerd op ICT-recht (Privacy recht);
 • Nine Bennink staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht;
 • Nienke Klazinga staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Rutger Middendorf staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (agentuur en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen);
 • Theo Roest staat geregistreerd op Omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht) en Vastgoedrecht (bouwrecht).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

800 Tevreden klanten
922 Succesvolle zaken
10 Kilo papier
1.536 Kopjes koffie