Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Regelmatig benoemt de rechtbank een van onze advocaten tot curator of bewindvoerder. In dat geval treden we snel en actief op: we nemen beslissingen over de bedrijfsvoering, met als doel het bedrijf weer zo gezond mogelijk te krijgen, bijvoorbeeld door een herstructurering. Is een faillissement onafwendbaar, dan kunnen we adviseren over een doorstart. Daarbij houden we oog voor maatschappelijke belangen, zoals het behoud van werkgelegenheid en voor de aansprakelijkheidspositie van bestuurders.

De ervaring van de advocaten van ons Team Failissementsrecht als curator, gebruikt zij ook om ondernemers bij te staan, die in zwaar weer verkeren. Een faillissement werpt immers vaak zijn schaduw vooruit. Adequaat en doelgericht handelen door als ondernemer én specialist naar een bedrijf te kijken, kan uw onderneming, of het gezonde deel daarvan, vaak nog redden. Wij werken daarbij vaak samen met de andere adviseurs die bij de onderneming betrokken zijn.

800 Tevreden klanten
922 Succesvolle zaken
10 Kilo papier
1.536 Kopjes koffie

Team | Faillissementsrecht