Home Actueel Archief Piloten mogen niet met verlof

Piloten mogen niet met verlof

Archief
15-06-17

De KLM heeft laten weten het verlof voor een deel van de piloten deze zomer in te trekken, een van de maatregelen om de zomerdrukte op te vangen. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers – de vakbond van Nederlandse burgerluchtvaartpiloten – is not amused, maar heeft geen wapens om de maatregel ongedaan te maken.

Werkgevers kunnen bij het vastleggen van vakantie kiezen voor twee opties: collectieve sluiting van de organisatie of individuele vakantie voor elke werknemer afzonderlijk. Een individuele vakantie kan alleen opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (waarbij het akkoord van de werkgever ook stilzwijgend kan zijn gegeven).

Zelfs als een (vakantie)verlof is toegestaan, kan de werkgever die daarvoor gewichtige reden heeft, op de toestemming terugkomen en daarmee het opnemen van de vastgestelde vakantie tegengaan. Hij moet dan wel eerst in overleg treden met de werknemer. Uiteraard moet de werkgever de financiële schade vergoeden die de werknemer door het veranderen van de vakantie lijdt. De werknemer moet op zijn beurt de schade zo veel mogelijk beperken, door bijvoorbeeld meteen na intrekking van het verlof zijn eventuele vakantie te annuleren. Hoe eerder dat gebeurt, hoe lager vaak immers de kosten.

De wet beschrijft niet wat de omstandigheden of redenen zijn waaronder of waarom een werkgever verlof mag intrekken. De rechter beoordeelt per geval het belang voor de onderneming en kijkt of intrekking van het verlof in verhouding staat tot de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. Meer weten over intrekken van verlof of verlofregelingen?

 

Deel dit artikel