Home Actueel Arbeidsrecht Personeelstekort? Word aantrekkelijk voor vrouwen!

Personeelstekort? Word aantrekkelijk voor vrouwen!

Arbeidsrecht
14-09-18

Veel potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt blijft onbenut, blijkt uit onderzoek van adviesbureau McKinsey. Zouden meer vrouwen meer uren werken, dan zou het bruto binnenlands product enorm kunnen stijgen. Bovendien zouden individuele werkgevers een personeelstekort kunnen oplossen.

Het kabinet werkt aan maatregelen om grotere deeltijdbanen aantrekkelijker te maken, blijkt uit een reactie op het onderzoek. De belastingtarieven gaan omlaag en de arbeidskorting juist omhoog. Daardoor moet het aantrekkelijker worden om meer uren te werken. Verhoging van de kinderopvangtoeslag en  invoering van het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof moeten bijdragen aan een gelijke verdeling van arbeid en zorg, waardoor vrouwen gemakkelijk meer uren kunnen werken.

Voorwaarden scheppen

Als werkgever kunt u bijdragen aan een aantrekkelijk werkklimaat voor vrouwen door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden uren flexibel in te vullen én door geen salarisonderscheid met mannen te maken. Volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling mag dat ook helemaal niet, maar in de praktijk blijkt er toch een loonkloof tussen mannen en vrouwen te bestaan, van zo’n 16%, volgens de vakbonden. FNV riep 3 november uit tot Equal Pay Day: deze dag markeert het aantal extra dagen dat vrouwen zouden moeten werken om gemiddeld hetzelfde te verdienen als mannen.

Dwingen?

Werkgevers kunnen hun werknemers, en dus ook de vrouwen daaronder, niet dwingen om meer te gaan werken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij hun werknemers verplichten om over te werken. Maar een structurele aanpassing van de arbeidsomvang bij werknemers, bijvoorbeeld van 32 naar 40 uur, kan niet afgedwongen worden. Dat zou namelijk, zonder instemming van de werknemer, neerkomen op een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden en dat mag alleen in zeer beperkte situaties.

Wijziging van het aantal arbeidsuren is wel mogelijk bij een min-maxcontract. Als bij indiensttreding niet duidelijk is hoeveel uren de werkgever de werknemer nodig heeft, kan hij een min-maxcontract aanbieden. Daarin legt de werkgever een  minimumaantal uren per week of per maand vast, de  zogenoemde ‘garantie-uren’, en een grens voor het maximumaantal uren dat een beroep op de werknemer zal kunnen worden gedaan. Deze contractvorm biedt de mogelijkheid de werknemer op te roepen als er meer werk is en slechts het minimum aantal afgesproken uren als er minder werk voorhanden is. Over de garantie-uren bent u loon verschuldigd, over het overige alleen wanneer de werknemer daadwerkelijk arbeid verricht.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid? Neem contact met ons op!

Nienke Klazinga

Deel dit artikel