Home Actueel Archief Personeel uitlenen: registreren!

Personeel uitlenen: registreren!

Archief
15-05-13

Vorig jaar is nieuwe regelgeving geïntroduceerd die ondernemingen verplicht zich als uitlener van personeel te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wanneer een werkgever zijn personeel, al dan niet structureel, aan een ander uitleent. Deze registratieplicht heeft tot doel de controle op het ter beschikking stellen van werknemers te vergemakkelijken en op die manier te voorkomen dat uitgezonden personeel wordt uitgebuit.

 

Er is door de overheid weinig ruchtbaarheid gegeven aan de introductie van deze registratieplicht. Inmiddels is bijna een jaar verstreken. Gebleken is dat de Arbeidsinspectie onlangs een aanvang heeft genomen met haar controletaak. Enige ondernemers zijn al verrast met torenhoge boetes.

 

Een ondernemer die bedrijfsmatig, al dan niet structureel, personeel uitzendt, heeft de verplichting zich als zodanig bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te registreren. Dit geldt uiteraard voor uitzendbureaus en detacheerders, maar daarbij houdt het niet op. Ook rust de registratieplicht bijvoorbeeld op een werkgever die tijdelijk niet genoeg werk heeft voor zijn eigen krachten en een paar mensen daarom onderbrengt bij een collega die juist mensen tekort komt.

 

Waarom is dit nu zo belangrijk? Omdat de wet boetes stelt op enerzijds het nalaten van registratie en anderzijds op het doen van zaken met een bedrijf dat zich ten onrechte niet heeft geregistreerd. De boete bedraagt € 12.000 per werknemer die is uitgezonden, welke boete dus niet alleen geldt voor de ‘uitzender’ maar ook voor degene die iemand heeft ingeleend van een bedrijf dat zich niet heeft geregistreerd.

 

Wat te doen? Iedere werkgever die een werknemer aan een ander uitleent om onder leiding en toezicht van die ander te werken, dient zich als zodanig bij het Handelsregister in te schrijven. En iedereen die van een ander een arbeidskracht op die wijze inhuurt moet in het Handelsregister controleren of die uitlener als zodanig is geregistreerd. 

Deel dit artikel