Home Actueel Archief Pas op met voortdurende verplichtingen!

Pas op met voortdurende verplichtingen!

Archief
03-04-17

Een bedrijf dat straatcoaches levert heeft zich richting de gemeente verbonden om voor een langere periode op gezette tijden straatcoaches te leveren en deze uren deugdelijk te verantwoorden.  De gemeente ontbindt de overeenkomst omdat het bedrijf niet aan deze verplichting heeft voldaan, zonder enige ingebrekestelling. Kan dat?

Het contractenrecht kent overeenkomsten voor de langere termijn, waarin vaak voortdurende verbintenissen zijn opgenomen. Dit zijn verbintenissen die vrijwel steeds meebrengen dat een partij gedurende een bepaalde periode continu een prestatie moet leveren. Dat continue karakter is een kernelement: de verplichting kan niet voltooid worden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van de huurder om zich als een goed huurder te gedragen, de verplichting tot geheimhouding, maar ook een verplichting om gedurende een bepaalde periode een dienst te verlenen, bijvoorbeeld het leveren van straatcoaches op gezette tijden. 

De overeenkomst tussen het bedrijf en de gemeente hield een voortdurende verplichting tot het leveren van straatcoaches in. Deze verplichting wordt volgens de rechtbank gezien als een resultaatverbintenis, en niet als een inspanningsverbintenis. Als de straatcoaches niet op de beloofde tijden worden geleverd, schiet het bedrijf tekort. Wanneer een partij tekortschiet in zijn (voortdurende) verplichtingen, kan de verbintenis in het verleden niet meer hersteld kan worden. De nakoming is dus blijvend onmogelijk geworden.

Deze situatie levert een grond voor ontbinding op en hierdoor eindigt de overeenkomst. Voor de ontbinding van een overeenkomst is normaalgesproken vereist dat eerst een ingebrekestelling wordt verstuurd, zodat de tekortkoming hersteld kan worden. Maar in het geval van een voortdurende verbintenis is het onmogelijk om de tekortkoming te herstellen. Het bedrijf uit dit voorbeeld kan immers geen straatcoaches voor het verleden meer leveren. Ingebrekestelling heeft in het geval van een voortdurende verbintenis geen zin meer en de overeenkomst mag zonder ingebrekestelling en direct ontbonden worden. De kwalificatie ‘voortdurende verbintenis’ heeft dus belangrijke contractuele consequenties.

In contracten worden vaak, zonder dat partijen het zich bewust zijn, voortdurende (resultaat)verplichtingen opgenomen. De consequenties van het niet-nakomen van dergelijke verplichtingen zijn groot, dus houdt contracten altijd goed tegen het licht!

 

Meer weten? 

Deel dit artikel