Home Actueel Archief Pand- en hypotheekhouders in faillissement: kom in actie!

Pand- en hypotheekhouders in faillissement: kom in actie!

Archief
05-11-14

Veel ondernemingen zijn met vreemd vermogen gefinancierd en in vrijwel alle gevallen zijn die financieringen met zekerheden veilig gesteld door een pand- en/of hypotheekrecht ten gunste van de financier. Het voordeel van een pand- of hypotheekrecht is dat deze pand- of hypotheekhouder zich in eerste instantie niets aan hoeft te trekken van een eventueel uitgesproken faillissement van de debiteur. Echter, die luxe kan van korte duur zijn.

Op grond van de Faillissementswet is de aangestelde curator bevoegd om de pand- of hypotheekhouder een termijn te stellen waarbinnen deze moet zijn overgegaan tot het sluiten van een koopovereenkomst voor het in zekerheid gegeven goed. Voorbeeld: heeft u een pandrecht op een stapel computers (als voorraad van een computerwinkel) dan kan de curator u verplichten om binnen een redelijke termijn deze computers te verkopen. Doet u dat niet, dan verliest u simpelweg uw recht om u als pand- en/of hypotheekhouder te gedragen. Dit betekent dat de curator de zaken (kan opeisen en) zelf kan gaan verkopen. U houdt wel een (voorrangs)recht op de opbrengst, maar dat komt pas aan de orde wanneer alle faillissementskosten zijn voldaan.

Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat enkel met het verloop van de door de curator gestelde termijn (en eventueel na verloop van de verlenging van die termijn) de pand- en hypotheekhouder zijn recht verliest om zich niets van het faillissement aan te trekken. Daarvoor hoeft de curator de zaak waarop het pand- of hypotheekrecht gevestigd is niet eerst nog op te eisen.

Kortom, de door de curator gestelde termijn is een harde termijn die eventueel nog verlengd kan worden. Daarna is het einde oefening en dient u als pand- of hypotheekhouder af te wachten of u nog iets ziet van de opbrengst van de verkochte zaak. Kom dus direct in actie zodat u kunt laten zien dat u er alles aan gedaan heeft om de desbetreffende zaak te verkopen. Dit kan u helpen bij een eventueel verzoek aan de rechter-commissaris tot verlenging van de verkregen termijn. Twijfelt u over de aanpak, bel dan gerust even. 

Deel dit artikel