Home Actueel Archief Paardenalimentatie: bestaat dat?

Paardenalimentatie: bestaat dat?

Archief
26-02-16

Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:1415) zich gebogen over het begrip ‘paardenalimentatie’. In deze zaak wilde de man de eerder overeengekomen partneralimentatie en de afspraak over een bijdrage in de kosten van verzorging van paarden wijzigen. De man schoof de bijdrage voor de paarden onder de noemer partneralimentatie en wilde op die manier ‘zijn’ verplichting wijzigen op grond van een wijzigingsmogelijkheid die alleen geldt voor alimentatie. Het hof heeft het verzoek van de man afgewezen.

 

De ex-echtelieden hadden in een scheidingsconvenant vastgelegd dat de man partneralimentatie moest betalen. Daarnaast moest de onderneming van de man maandelijks een bijdrage in de kosten van de verzorging van de paarden aan de vrouw voldoen.

 

De vrouw was niet volledig eigenaar van de paarden. Zij was slechts eigenaar van de paarden voor 1/3 deel. De onderneming van de man was voor het overige gedeelte eigenaar van de paarden. In de paardensport komt het vaak voor dat een paard meerdere eigenaren heeft. Risicospreiding of een investering zijn hier een reden voor. Een gedeeld eigendom van een paard brengt nogal eens een discussie met zich mee over bijvoorbeeld de verdeling van de mogelijke winst bij verkoop ofwel de verdeling van de kosten van training en onderhoud. Ook in onderhavige zaak was het in eerste instantie niet volledig duidelijk wie de (gedeeltelijk) eigenaar was van de paarden. Het is dan ook aan te raden om afspraken over gedeeld eigendom vast te leggen in een overeenkomst, zelfs als de verschillende eigenaren familiair verbonden zijn.

 

Nadat was vastgesteld wie de eigenaar van de paarden was, moest beoordeeld worden of de kosten van de paarden onder de partneralimentatie vielen. De man heeft namelijk na een bepaalde periode de bijdrage in de kosten van de paarden privé betaald. De man gaf in de procedure aan dat partijen deze paardenalimentatie hadden afgesproken om fiscale redenen en dat de paardenalimentatie daadwerkelijk een verkapte partneralimentatie was. Die stelling van de man werd niet door het Hof gevolgd.  Een bijdrage voor het paard is heel anders dan alimentatie en wordt op een geheel andere wijze in de scheiding betrokken. Bovendien was niet de man, maar zijn vennootschap verplicht de afspraak over de ‘paardenalimentatie’ te betalen.

 

Paarden worden steeds vaker in echtscheidingen betrokken. Zo kan de kinderalimentatie hoger zijn in verband met het beoefenen van de paardensport. Ook kan het houden van paarden of het beoefenen van de sport de partneralimentatie verhogen. Tenslotte kunnen paarden deel uit maken van de boedel zodat moet worden beslist wie de paarden toebedeeld krijgen, voor welk deel en wie de kosten moet dragen.

 

Heeft u een vraag over paarden in familierechtelijke verbanden, dan kunt u bij onze gespecialiseerde familierecht advocaat Amy Lamme en Hippisch recht specialist Monica Kossen terecht voor een gecombineerd advies.

Deel dit artikel