Home Advocaten Raphaël Donkersloot

Raphaël Donkersloot

Een compromis kan lange procedures voorkomen en leidt vaak tot een werkbare oplossing voor op de lange termijn.

Binnen het team Vastgoedrecht is Raphaël Donkersloot werkzaam op het gebied van het omgevingsrecht. Daarin werkt hij aan zaken met betrekking tot bouwvergunningen en vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan. Ook treedt hij regelmatig op in handhavingskwesties met betrekking tot vastgoed. Denk hierbij aan bestuurlijke boetes of lasten onder dwangsom die het bevoegd gezag kan opleggen ter handhaving van de plaatselijke huisvestingsverordening of het vigerende bestemmingsplan. Verder adviseert Raphaël bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Uiteraard werkt hij daarbij nauw samen met de andere vastgoedspecialisten van Köster Advocaten, zodat de vastgoedtransactie vanuit meerdere juridische invalshoeken in goede banen wordt geleid.

Voordat Raphaël bij Köster Advocaten aan de slag ging, werkte hij vier jaar als advocaat bij Loyens & Loeff. Daar hield hij zich in belangrijke mate bezig met de omgevingsrechtelijke aspecten van vastgoedtransacties, zoals de beoordeling van bestemmingsplannen en milieutechnische rapporten. Daarnaast had hij in zijn praktijk een focus op het energierecht waardoor hij kennis heeft opgedaan over de duurzame kant van vastgoed. Denk hierbij aan regelgeving omtrent de aanleg van zonnepanelen, subsidie voor duurzame energie en energiebesparende maatregelen.

Bij Raphaël kan de cliënt vertrouwen op een grondige, duidelijke en efficiënte zaakbehandeling. Daarbij houdt hij oog voor de lange termijn belangen. ‘Bij de afhandeling van zaken gebruik ik geen quick fixes, maar streef ik enkel naar effectieve oplossingen die ook op de lange termijn werken. Een dergelijke aanpak betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars uit.’

Raphaël studeerde in 2015 af aan de Universiteit Leiden. Tijdens deze studie heeft hij een semester aan de University of Florida gestudeerd en liep hij stage in New York. Uit interesse voor het recht volgde hij daarnaast een tweede masteropleiding Amerikaans recht aan de University of Virginia, waarvoor Fulbright en de Netherlands America Foundation hem een studiebeurs hebben toegekend.

Belangrijkste aandachtsgebieden:
Nieuwbouw
Herontwikkelingen
Ruimtelijke ordening
Handhaving
Duurzame energie