Home Advocaten Monica van Ruitenbeek-Kossen

Monica van Ruitenbeek-Kossen

Ik ben oplossingsgericht en praktisch ingesteld, maar zoek mijn oplossingen niet per se in een compromis; ik ben niet bang voor een conflict als dat leidt tot de juiste oplossing.

Monica van Ruitenbeek-Kossen is specialist op het gebied van het insolventie- en ondernemingsrecht. In haar expertise komen twee werelden bij elkaar die haar grote belangstelling genieten: het recht en het ondernemerschap.

Monica adviseert haar cliënten op het vlak van ondernemingsrisico’s. Daarnaast treedt ze op als curator, waarbij ze snel en slagvaardig handelt om zo veel mogelijk uit het vuur te slepen voor de schuldeisers. Ze houdt hierbij ook maatschappelijke belangen in het oog houden, zoals het behoud van werkgelegenheid: “Daar ligt steeds mijn uitdaging: zo efficiënt en creatief mogelijk omgaan met de mogelijkheden die ik heb.”

Vanuit haar liefde voor en kennis van paarden is Monica ook specialist in hippisch recht. Ze is bestuurslid van KWPN Noord-Holland, doceert hippisch recht aan de Agrarische Hogeschool in Dronten (AERES) en rijdt zelf wedstrijden als dressuuramazone.

Monica van Ruitenbeek-Kossen studeerde zowel rechtsgeleerdheid als bedrijfswetenschappen, met ondernemingsrecht als afstudeerrichting. Later vulde ze haar kennis aan met de opleiding Insolventierecht voor Curatoren, die zij cum laude afrondde. Ook maakte ze voorheen deel uit van de ontwikkelgroep voor de Leidraad Bestrijding Faillissementsfraude van het Ministerie Veiligheid en Justitie.