Home Advocaten Monica van Ruitenbeek-Kossen

Monica van Ruitenbeek-Kossen

Ik ben oplossingsgericht en praktisch ingesteld, maar zoek mijn oplossingen niet per se in een compromis; ik ben niet bang voor een conflict als dat leidt tot de juiste oplossing.

Monica van Ruitenbeek-Kossen is specialist op het gebied van het Ondernemingsrecht en Insolventierecht met de nadruk op herstructurering, financiering en zekerheden. In haar expertise komen twee werelden bij elkaar waar zij gepassioneerd over is: het recht en het ondernemerschap. Voor het optimaal bijstaan van haar cliënten is het van groot belang het bedrijf van de cliënt, maar ook de ondernemer zelf goed te kennen. Bij een onderneming die het financieel moeilijk heeft, kan een herstructurering maken dat er met een afgeslankte versie toch een bedrijf kan worden voortgezet. Anderzijds kan bij een succesvol bedrijf met een nieuwe financieringsronde een herstructurering de nieuwe “ruime jas” bieden om een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Advisering op dit gebied veronderstelt meer dan alleen het zijn van advocaat. Het vergt ook het kunnen inleven en begrijpen van de business van cliënten. Wat heeft een cliënt aan een advies als dat niet goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering of als het financieel niet haalbaar is? Daar houd ik als advocaat rekening mee.

Monica is curator en wordt door de Rechtbank Noord-Holland regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Haar achtergrond als curator maakt dat zij goed in staat is ook aan de andere kant te staan, naast een bestuurder/ondernemer/ crediteur die onverhoopt met een faillissement te maken heeft, of een potentiële doorstarter die kansen ziet in een gefailleerd bedrijf. Daarnaast procedeert Monica ook regelmatig op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en actio pauliana.

Monica studeerde zowel rechtsgeleerdheid als bedrijfswetenschappen, met ondernemingsrecht als afstudeerrichting. Later vulde ze haar kennis aan met de opleiding Insolventierecht voor Curatoren, Grotius Insolad en Financiële economie voor Insolventierecht advocaten. Ook maakte zij in het verleden deel uit van de ontwikkelgroep voor de Leidraad Bestrijding Faillissementsfraude van het Ministerie Veiligheid en Justitie.