Home Advocaten Jolanda de Groot

Jolanda de Groot

Ieder conflict verdient een op maat gemaakte oplossing. Naast de traditionele procespraktijk, geloof ik ook echt in een verbindende aanpak. Naast advocaat ben ik ook MfN registermediator. Twee rollen die mij – ondanks de tegenstellingen – op het lijf geschreven zijn. Door mijn oprechte interesse in het onderliggende conflict en mijn investering in de relatie, geef ik partijen het vertrouwen dat zij in goede handen zijn. Als advocaat bepaal ik per zaak welke aanpak ik hanteer, uiteraard met het belang van de cliënt voorop. Als mediator is het simpel, dan ben ik onpartijdig en volg ik de aanpak die hoort bij de MfN registermediator en mijn persoonlijkheid.

Jolanda de Groot is sinds 2002 arbeidsrecht advocaat en sinds enige tijd ook MfN geregistreerd mediator. Deze twee rollen zijn in feite tegenpolen. Als advocaat is zij partijdig, als mediator onpartijdig. Jolanda ziet dit als een mooie uitdaging en fijne afwisseling in haar dagelijkse praktijk.

Jolanda houdt zich als advocaat bezig met arbeidsrecht in ruime zin. Zij voert een brede advies- en procespraktijk en adviseert veelal werkgevers en daarnaast hoger geplaatste werknemers. Te denken valt aan reorganisaties, ontslagzaken, begeleiden van verbetertrajecten, medezeggenschap, de statutair bestuurder, vraagstukken over arbeidsvoorwaarden (het implementeren of wijzigen daarvan), flexibele arbeidsrelaties en grensoverschrijdende arbeid (waaronder immigratie- en detacheringsvraagstukken).

Daarnaast is Jolanda MfN registermediator.  Vanuit een oprechte interesse in de personen aan tafel, helpt zij hen te komen tot een open en eerlijk gesprek in een veilige vertrouwelijke setting. Dit leidt dan veelal tot het kunnen bespreken van belangen in plaats van het blijven steken op standpunten. Dit met het oogmerk tot een duurzame oplossing die beider belangen vertegenwoordigt. Jolanda is in te schakelen voor arbeidsrechtelijke thema’s zoals een (dreigend) arbeidsconflict aangaande de onderlinge samenwerking met collega’s of leidinggevende, tussen bestuurders, met een ondernemingsraad, aangaande het functioneren van een medewerker of arbeidsongeschiktheid. Ook in internationale verhoudingen kan zij een rol spelen aangezien de mediation in het Engels kan plaatsvinden en zij oog heeft voor eventuele culturele verschillen. Conflicten in de zakelijke dienstverlening, tussen de onderneming en haar leveranciers of andere partners zijn geschikt ook voor mediation. Meer informatie over onze mediation praktijk vindt u hier.

Bij Jolanda is het “what you see is what you get”. Haar persoonlijke en betrokken aanpak, zorgt voor vertrouwen en haar snelle schakelen is daarbij kenmerkend. Jolanda heeft een lange relatie met haar cliënten. Dit maakt ook dat zij niet alleen een conflictoplosser voor haar cliënten is, maar ook een sparringpartner die wordt ingeroepen in diverse stadia van projecten op HR, arbeidsrechtelijk of organisatorisch vlak binnen de onderneming.

Jolanda heeft in 2007 cum laude de PALA (post academische leergang arbeidsrecht) afgerond. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA). Bovendien staat zij als specialist Arbeidsrecht geregistreerd in het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van Advocaten en is zij opgenomen in het MfN register voor erkende mediators. Jolanda voert haar praktijk in het Nederlands en Engels.