Home Advocaten Johan den Hoed

Johan den Hoed

Mijn rol als cassatieadvocaat strekt zich ook uit tot de fase waarin een gang naar de Hoge Raad nog niet in beeld is; geregeld kijk ik al in een vroegtijdig stadium van een procedure met advocaten mee.

Procederen in cassatie is een specialisme waar Johan den Hoed zich al meer dan tien jaar op toelegt. De liefde voor dit vak ontstond bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, waar hij de meest uiteenlopende zaken behandelde. In het brede spectrum aan rechtsgebieden waar hij cliënten bijstaat, heeft hij een voorliefde voor aansprakelijkheidsrecht.

Als advocaat is Johan bij een aantal toonaangevende cassatieprocedures betrokken geweest. Een succesvol cassatieberoep vraagt naast een uitgekiende insteek om het vermogen rechterlijke uitspraken goed te begrijpen. Johan merkt dat zijn werkervaring binnen de rechterlijke macht hierin van groot belang is. Zo vergaarde hij veel kennis over de wijze waarop Rechtbank en Hof tot hun beslissingen komen: “Van deze unieke combinatie van werkervaringen profiteer ik nog dagelijks.”

Na zijn studie Nederlandse recht deed Johan den Hoed brede ervaring op als wetenschappelijk medewerker/gerechtsauditeur bij de Hoge Raad en als senior cassatieadvocaat bij BarentsKrans. Hij schrijft columns voor het juridische magazine Mr. en is lid van verschillende verenigingen, zoals de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA), de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV), de Vereniging van Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VAS) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Op zijn kamer zijn altijd cantates van Bach te beluisteren.

Johan is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Verder is hij columnist voor het magazine Mr. en bewerker van de Groene Serie Kluwer (over hoofdelijkheid en totstandkoming overeenkomsten).

Hieronder treft u enige artikelen van Johan den Hoed:

 

Commentaar van de hand van Johan den Hoed over hoofdelijkheid in de Groene Serie
Johan verzorgt het commentaar voor hét naslagwerk voor wetenschap en praktijk, de Groene Serie (GS), over de onderwerpen pluraliteit van schuldenaren, hoofdelijke verbondenheid en pluraliteit van schuldeisers. Dit commentaar is gepubliceerd in GS bij de artikelen 6:6 tot en met 6:16 BW.

Commentaar van de hand van Johan den Hoed over totstandkoming van overeenkomsten in de Groene Serie
Johan verzorgt het commentaar voor hét naslagwerk voor wetenschap en praktijk, de Groene Serie (GS), over de onderwerpen totstandkoming van overeenkomsten, aanbod en aanvaarden en precontractuele fase. Dit commentaar is gepubliceerd in GS bij de artikelen 6:217 tot en met 6:219 BW.

Verder schreef Johan de volgende noten:

JBPR 2019/56 bij HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1283
JBPR 2019/56, Hoge Raad 19-07-2019, ECLI:NL:HR:2019:1283, nr. 19/02017.

In de pers

Verwijderen negatieve BKR-registratie blijft veel gedoe.
Van algemeen nut naar nauwelijks gecontroleerde datahandelaar
Strengere richtlijnen BKR zijn in strijd met arrest