Home Advocaten Jacob-Jan Dijkman

Jacob-Jan Dijkman

Als advocaat vertel ik u zo min mogelijk wat u niet kunt doen en liever wat u wel kunt doen.

Jacob-Jan Dijkman is sinds 2011 werkzaam in de advocatuur en gespecialiseerd in het Procesrecht, Contractenrecht en het Insolventierecht. Hij procedeert onder meer over geschillen met betrekking tot totstandkoming, nakoming, ontbinding, opzegging, voorwaarden en duur van overeenkomsten. Door zijn goede kennis van het Insolventierecht houdt hij zich ook bezig met faillissementskwesties zoals bestuurdersaansprakelijkheid.

Van 2018 tot en met 2020 heeft Jacob-Jan de advocatuur tijdelijk verlaten. In deze periode werkte hij voor Lidl GmbH en GrandVision N.V. als Legal Counsel. Zijn ervaring in het bedrijfsleven helpt hem snel te begrijpen wat er in een onderneming speelt en wat nodig is om resultaat te boeken.

Na zijn waardevolle ervaring in het bedrijfsleven miste Jacob-Jan uiteindelijk de dynamiek van de advocatuur: het contact met de klant, de zitting, het oplossen van juridische vraagstukken en natuurlijk een zaak winnen voor de klant. Als procesadvocaat bij Köster is hij dan ook goed op zijn plaats.

Jacob-Jan studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en rondde in 2018 de Grotius specialisatieopleiding ‘Nationaal en internationaal contracteren’ af. In 2016 heeft Jacob-Jan ook de specialisatieopleiding ‘Insolventierecht voor curatoren’ afgerond. Gedurende zijn opleiding is Jacob-Jan actief betrokken geweest bij de Jonge Balie Noord-Holland, onder meer als voorzitter.