Home Advocaten Hans Weermeijer

Hans Weermeijer

Bij advies en geschilbeslechting telt kennis en ervaring.

Hans Weermeijer is advocaat sinds 1978. Hij richt zich met name op vastgoed-gerelateerde zaken. De werkzaamheden die hij voor cliënten verricht hebben onder meer betrekking op: de begeleiding van vastgoedtransacties, bouwrecht, het uitwinnen van zekerheden, de huur en verhuur van bedrijfsruimte, (internationale) contracten en het voeren van (complexe) civiele procedures en arbitrages.

In de 4 decennia dat Hans het beroep van advocaat heeft uitgeoefend, heeft hij een uiteenlopend scala van projectontwikkelaars, aannemingsbedrijven, banken, overheden en (vermogende) particulieren bijgestaan.

In de loop der tijd heeft Hans zich ontwikkeld tot een allround vastgoedadvocaat met diepgaande kennis van het bouw-, contracten-, huur- en procesrecht.
Voor cliënten verzorgt hij op die terreinen cursussen.

Cliënten waarderen Hans’ persoonlijke betrokkenheid en zijn pragmatische benadering bij advisering. In geschillen onderscheidt Hans zich door een sterke strategische aanpak, waarbij het resultaat bewaakt en bevochten wordt.

Hans studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie startte hij als advocaat bij Smithuijsen in Haarlem. Hij werkte vervolgens een aantal jaren als bedrijfsjurist bij Fokker en startte in 1984 zijn eigen kantoor in Hoofddorp. Sinds november 2018 is Hans bij Köster Advocaten weer terug in Haarlem, zijn vertrouwde bakermat.