Home Advocaten Hans Koets

Hans Koets

Iedere zaak is een wedstrijd waarin je scherp en creatief met de regels van het recht moet omgaan en die een beroep doet op het strategisch vermogen.

Als gedreven procesadvocaat richt Hans Koets zich vooral op het ondernemingsrecht. In het verlengde daarvan heeft hij veel te maken met het procesrecht. Daar komen knowhow en strategie samen: de beoordeling door de rechter, de uitdaging van het verweer en de overtuigingskracht die daar nodig is. Deze fascinerende combinatie is voor Hans bepalend geweest om dit vak te gaan uitoefenen.

In zijn jaren als advocaat heeft Hans een brede ervaring opgebouwd in fraudegerelateerde zaken. Een juridische onderbouwing volstaat daar vaak niet; om een claim te onderbouwen of weerleggen, schakelt hij daarom ook forensische experts in. Alle feiten moeten immers kloppen. Hij zoekt daar dan ook actief naar mee. “Het is heel belangrijk niet alleen op het kompas van de cliënt te varen”, vindt Hans. “Je moet als advocaat je toegevoegde waarde laten zien.”

Met deze aanpak wordt Hans veelvuldig om advies gevraagd, door een uiteenlopend scala aan bedrijven. De diversiteit van de juridische problematiek die in deze bedrijven verscholen ligt, maakt dat zijn vakgebied hem blijft boeien.

Na het afronden van zijn rechtenstudie werkte Hans Koets vier jaar als advocaat in Nieuwegein. In 1986 richtte hij samen met John Köster en Raymond Smit de advocatenpraktijk Köster en Smit op. Ook naast zijn werk is Hans actief; hij hockeyt en rent graag marathons.