Home Advocaten Dirk Lange

Dirk Lange

Ondernemingsrecht gaat over zakelijke geschillen, terwijl ondernemingen altijd door mensen worden bestuurd en vertegenwoordigd. Dat spanningsveld tussen het zakelijke en het emotionele fascineert me.

Dirk Lange is specialist in ondernemingsrecht, met een focus op aandeelhoudersgeschillen. Zijn interesse in bedrijven en bedrijfsvoering is altijd groot geweest. In de vijf jaar vóór hij zich bij Köster aansloot, werkte Dirk voor een nichekantoor dat zich voornamelijk bezighoudt met het ondernemingsrecht. Daar deed hij veel ervaring op met fusies en overnames, corporate litigation en commercial litigation.

Hij heeft bovendien veel geprocedeerd voor de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer beoordeelt niet alleen een geschil tussen twee partijen, maar betrekt ook het belang van de onderneming en andere betrokkenen in het geschil. Die complexiteit is uitdagend en intellectueel bekeken erg interessant, vindt Dirk: “Je beweegt in een heel ander spectrum: strategie is van doorslaggevend belang. Door mijn ervaring snap ik het proces en kan ik dat maximaal inzetten in het belang van de cliënt.”

Dirk Lange werkt sinds begin 2017 bij Köster. Tijdens zijn studie Privaatrecht werkte hij voor diverse financiële instellingen. Na zijn afstuderen in 2009 begon hij als advocaat en curator. Tot eind 2016 was hij daarbij verbonden aan het kantoor De Breij Evers Boon. Dirk is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. In 2014 rondde hij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht af.