Home Advocaten Ajay Heidsma

Ajay Heidsma

De aantrekkingskracht van het arbeidsrecht ligt voor mij in het speelveld van uiteenlopende belangen en de dynamiek van snel opeenvolgende ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied.

Ajay Heidsma is werkzaam voor de teams arbeidsrecht en flexibele arbeidsrelaties. Na zijn student-stage bij Köster Advocaten besloot hij om hier zijn eerste stappen in de advocatuur te zetten. Door zijn frisse blik kijkt hij met een kritisch oog naar de traditionele praktijk om zo tot vernieuwende en eigentijdse oplossingen te komen. Ajays interesses liggen veelal bij werkgeverskwesties, geschillen rondom medezeggenschap en de moderne vormen van driehoeksrelaties.

Ajay heeft zijn bachelor rechtsgeleerdheid en master arbeidsrecht genoten aan de Universiteit van Amsterdam. Hier schreef hij zijn masterscriptie over het wettelijk enquêterecht voor de ondernemingsraad. Tijdens zijn studie was hij bestuurder van één van Nederlands grootste studieverenigingen. Daarnaast was hij werkzaam als student-assistent bij de leerstoelgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn laatstgenoemde functie heeft Ajay onder meer gepubliceerd voor het tijdschrift ArbeidsRecht.