Home Actueel Archief Opzeggen of doorgaan?

Opzeggen of doorgaan?

Archief
19-03-14

Na een faillissement van een onderneming die een bedrijfspand huurt, moet de verhuurder van dit bedrijfspand een keuze maken.

 

Het uitgangspunt is dat de verhuurder een gerechtvaardigd belang heeft om de huurovereenkomst op te zeggen. De wet biedt geen bescherming voor de failliete huurder tegen de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder. Hier wordt vanaf geweken als de verhuurder misbruik maakt van zijn bevoegdheid tot opzegging, doordat hij in strijd handelt met de redelijkheid en billijkheid. Het gerechtvaardigde belang is in een dergelijk geval niet (voldoende) aanwezig.

 

Gedacht kan worden aan een failliete onderneming, waarin de kans op een doorstart aanzienlijk is. Voor een doorstart is het vaak noodzakelijk dat de huurovereenkomst wordt voortgezet middels een indeplaatsstelling. Dit houdt in dat dezelfde huurovereenkomst van de failliet over gaat naar de koper van de onderneming. Alle voorwaarden van de huurovereenkomst blijven in dat geval hetzelfde.

 

Meestal wordt een indeplaatsstelling in overleg tussen partijen geregeld, zodat de tussenkomst van de rechter uitblijft. Dit is anders als de verhuurder niet meewerkt aan de overdracht van de huurovereenkomst. Dan moet de rechter hierover een oordeel geven. De rechter kan de verhuurder verplichten om aan de indeplaatsstelling mee te werken, als het belang van de doorstart groot genoeg is. In dit geval is de verhuurder verplicht om de huurovereenkomst voort te zetten met de nieuwe huurder, in dit geval de doorstartende partij.

 

Kortom, indien u als verhuurder van een bedrijfspand  te maken krijgt met een failliete huurder, dan is het belangrijk om te weten of er een doorstart komt of niet en daarvan op de hoogte te blijven. U kunt dan beter bepalen of u als verhuurder moet opzeggen of dat u medewerking moet verlenen aan een indeplaatsstelling.

 

Wenst u meer informatie te ontvangen over huurrecht in het kader van faillissementen, neem dan contact op met Monica Kossen van de Praktijkgroepen Vastgoed- en Bestuursrecht en Insolventierecht.

Deel dit artikel