Home Actueel Archief Opschorten belevering bij achterstallige franchise fee?

Opschorten belevering bij achterstallige franchise fee?

Archief
14-10-14

In september 2013 schreven wij al over de (on)mogelijkheid de belevering te stoppen in geval van een achterstand in de betaling van de facturen. Wij bespraken in dat artikel een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van april 2013, waarin werd geoordeeld dat de franchisegever tot doorlevering verplicht was wegens het langdurig gedogen van  betalingsachterstanden. De redelijkheid en billijkheid staan dan in de weg aan het toepassen van een nieuw betalingsbeleid op reeds bestaande achterstanden. Hoe zit dat indien de franchisenemer de facturen voor geleverde goederen netjes betaalt, maar een achterstand laat ontstaan in de betaling van de franchise fee?

Hierover oordeelde onlangs de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in een uitspraak van 28 augustus 2014. In deze zaak had de franchisenemer de wekelijkse betaling van de franchise fee opgeschort, omdat de franchisegever – die zichzelf als nagenoeg exclusief leverancier had aangewezen – niet overeengekomen opslagen zou hanteren en de prijzen voor de geleverde goederen niet marktconform zouden zijn. Als reactie hierop staakte de franchisegever de levering van bestelde voorraden.

Samenhang en proportionaliteit?

In kort geding vorderde de franchisenemer nakoming van de overeenkomst door de franchisegever, waaronder hervatting van de leveranties aan zijn winkels. De franchisenemer voerde daartoe aan dat er onvoldoende samenhang bestond tussen leveringsverplichting en de verplichting tot betaling van de fee, zodat opschorting niet is toegestaan. Bovendien zou de opschorting disproportioneel zijn, omdat de franchisenemer nagenoeg geheel van de franchisegever afhankelijk is voor de levering van goederen. Het voortbestaan van de onderneming van franchisenemer kwam daarmee in gevaar.

Wat vond de rechter?

De Voorzieningenrechter stelde de franchisenemer in het gelijk. Volgens de rechter bestaat er tussen de franchise fee en de levering van bestelde voorraden onvoldoende samenhang. De fee wordt betaald voor het gebruik van de formule, terwijl er voor de geleverde voorraden aparte facturen worden gestuurd, welke facturen worden betaald. Ook achtte de rechter het middel gelet op de afhankelijke positie van franchisenemer een te ingrijpende reactie op het opschorten van de franchise fee. De franchisegever diende de leveringen dan ook weer te hervatten.

Of het opschorten van leveringen is toegestaan zal per ieder individueel geval beoordeeld moeten worden. Daarbij moet niet alleen naar de belangen van partijen op basis van alle omstandigheden van het geval gekeken worden, maar ook naar de samenhang tussen de vorderingen.

Heeft u met een dergelijke kwestie te maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit artikel