Home Actueel Archief Opnieuw minder faillissementen

Opnieuw minder faillissementen

Archief Faillissementsrecht
17-01-18

Het aantal faillissementen was in 2017 een kwart lager dan in 2016. Afgelopen jaar zijn 3.290 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is het laagste aantal na 2000. Eenmanszaken worden in deze cijfers niet meegenomen.

In 2013 bereikte het aantal faillissementen een toppunt: de teller stopte toen bij 8.376. Sindsdien daalt het cijfer jaarlijks, in totaal met bijna 61 procent. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel, namelijk 693. In de groothandel waren er 345 faillissementen, in de detailhandel 270 en in de autohandel 78. In de totale handel waren er 27 procent minder faillissementen dan in 2016. Absoluut gezien was de daling in de financiële dienstverlening het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 758 in 2016 naar 487 in 2017, ofwel een daling van 36 procent.

Op provincieniveau was de daling in Friesland met 63 procent het hoogst, maar in absolute getallen voerde Noord-Holland de lijst aan met  247 bedrijven faillissementen, een daling van 31 procent. Alleen de provincies Groningen en Drenthe doen niet mee aan het economisch herstel. In Groningen gingen juist meer bedrijven over de kop. In Drenthe bleef het aantal faillissementen nagenoeg gelijk.

De procedure tot faillietverklaring kenmerkt zich door een snelle procesvoering. De termijnen waarbinnen de faillietverklaring kan worden aangetast zijn kort, want de curator is benoemd en zal  voortvarend te werk gaan bij de afwikkeling van het faillissement. Toch kan de afwikkeling tijdelijk “on hold” worden gezet doordat verzet of hoger beroep is ingesteld tegen de faillietverklaring. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u ten onrechte failliet bent verklaard of wanneer u het faillissement van een schuldenaar onterecht vindt. Wie kan deze rechtsmiddelen inzetten, wat zijn de termijnen en waar moet u rekening mee houden? Meer weten daarover? Lees ons blog of neem contact op.

 

Deel dit artikel