Home Actueel Archief Ontslag oudere werknemer

Ontslag oudere werknemer

Archief
21-09-17

Tata Steel Europe en het Duitse ThyssenKrupp zijn het eens over een fusie. Volgens de bonden gaat de fusie duizenden banen kosten, maar de directie van Tata Steel maakt zich geen zorgen.

Het zou in Nederland om een paar honderd banen gaan en volgens de directie kan dat verlies worden opgevangen ‘via het grote natuurlijke verloop dat komende jaren zit aan te komen’. Waarschijnlijk doelt de directie op het feit dat veel oudere werknemers het bedrijf gaan verlaten of dat deze werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudig en goedkoop kunnen worden ontslagen.

Indien een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de arbeidsovereenkomst met deze werknemer zonder ontslagprocedure worden opgezegd,  er hoeft dus geen redelijke grond aanwezig te zijn. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst met deze oudere werknemer is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Alhoewel één rechter heeft geoordeeld dat een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst niet in de weg staat aan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de oudere werknemer, bestaat er wel zeker een risico in dit kader. Hierover schreef ik eerder een artikel.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Daarentegen heeft een werknemer die 50 jaar of ouder is, maar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, juist recht op een hogere transitievergoeding bij ontslag. Voor een werknemer die op de ontslagdatum 50 jaar of ouder is en minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, geldt een hogere berekeningsmaatstaf. Deze werknemer heeft namelijk recht op een vergoeding ter grootte van een maandsalaris voor elk vol dienstjaar dat hij in dienst is geweest vanaf de 50-jarige leeftijd. Hierop bestaat overigens nog een uitzondering voor bepaalde werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst.

Voor de dienstjaren tot aan de 50-jarige leeftijd gelden dan de gebruikelijke rekenregels van de transitievergoeding. Dat betekent dat de werknemer over de eerste tien dienstjaren een transitievergoeding opbouwt ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar en over de daaropvolgende dienstjaren 1/2 maandsalaris per jaar.

Meer weten over de oudere werknemer of de transitievergoeding?

 

Deel dit artikel