Home Actueel Arbeidsrecht Ontslag op staande voet: misbruik van het goede doel

Ontslag op staande voet: misbruik van het goede doel

Arbeidsrecht
02-10-18

Een medewerker van War Child is op staande voet ontslagen, omdat hij zich duur kantoormeubilair had toegeëigend en misbruik maakte van de naam van War Child om gratis hotelovernachtingen voor zijn schoonouders te regelen. Hij vecht de beslissing van de kantonrechter aan, maar ook het Hof oordeelt in hoger beroep dat het ontslag op staande voet terecht is.

Goede doelenorganisatie War Child neemt in 2009 A. in dienst. Na acht jaar treden werkgever en werknemer in overleg over beëindiging van het dienstverband. In augustus 2017 tekenen partijen een vaststellingsovereenkomst, waarin is vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018 zal eindigen.

Nadat A. het pand verlaten heeft, vraagt War Child hem toestemming tot inzage van zijn zakelijke e-mail. A weigert, maar War Child kondigt aan dat zij toch zijn zakelijke e-mail zal inzien, omdat dat voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is. In de e-mailbox treft War Child een aantal e-mails aan over giften in natura van een paar dure meubelzaken en van drie hotels. En omdat de goededoelenorganisatie daar niets van weet, schakelt zij een bedrijfsrechercheur in. Diens bevindingen zijn voor War Child voldoende redenen om A. in december 2017 alsnog op staande voet te ontslaan. De medewerker heeft zich onder meer duur kantoormeubilair toegeëigend en onder valse voorwendselen hotelovernachtingen voor zijn schoonouders geregeld. Desalniettemin vecht A. zijn ontslag op staande voet aan en eist een billijke vergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst en een transitievergoeding, in totaal zo’n 60.000 euro. De kantonrechter oordeelt in eerste aanleg en vervolgens het Hof in hoger beroep of het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Onverwijld

Ontslag op staande voet moet op grond van de wet onverwijld worden gegeven. Volgens A. was War Child al op 16 november 2017 bekend met alle relevante feiten en omstandigheden, maar het ontslag op staande voet werd pas op 6 december gegeven. Het Hof oordeelt in overeenstemming met bestaande rechtspraak dat War Child, vanaf de dag dat bij haar het vermoeden ontstond van onregelmatigheden, enige tijd heeft mogen gebruiken om onderzoek te doen, juridisch advies in te winnen en bewijsmateriaal te verzamelen. In een gesprek op 5 december 2017 heeft A. de gelegenheid gekregen om te reageren op vragen van de rechercheur. Een dag later heeft War Child na overleg met de advocaat het ontslag op staande voet gegeven. Dat is naar oordeel van de rechter voldoende onverwijld.

Schending privacy

Volgens A. was er geen reële aanleiding voor War Child om zijn e-mailbox te onderzoeken en hij vindt daarom dat zijn privacy is geschonden. Maar volgens zowel de kantonrechter als het Hof heeft War Child voldoende aannemelijk gemaakt dat na A.’s vertrek inzage in zijn e-mailbox noodzakelijk en gerechtvaardigd was voor de voortgang van de werkzaamheden, omdat A. de administratie over werkrelaties onvoldoende had bijgehouden in de daartoe bestemde interne systemen. De benodigde informatie was alleen te vinden via zijn e-mailbox. War Child had A. om toestemming gevraagd, die A. had geweigerd. War Child heeft vervolgens aangekondigd toch in de zakelijke e-mail te zullen kijken en gaf A. eerst de gelegenheid om persoonlijke e-mails en andere persoonlijke informatie te verwijderen. Het Hof is dan ook van oordeel dat War Child voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de e-mailbox uitsluitend gericht, aan de hand van een reeks zakelijke zoektermen, heeft onderzocht.

Dringende reden

Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of hier sprake was van een dringende reden: een grond voor het ontslag die zodanig ernstig is dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst met de werknemer nog voort te laten duren. Dat A. misbruik heeft gemaakt van zijn positie bij War Child door donaties te vragen die hij voor eigen gewin gebruikte, was volgens War Child voldoende dringende reden. En hoewel A. dat bestrijdt, is het Hof het met de werkgever eens. Voor een ideële organisatie die voor haar inkomsten hoofdzakelijk afhankelijk is van donaties, is integriteit van het grootste belang. Van de medewerkers mag daarom integer gedrag worden verwacht, zowel binnen de organisatie als tegenover de donateurs. De gedragingen van A. worden door het Hof als een dringende reden voor ontslag op staande voet aangemerkt.

In kort geding had de voorzieningenrechter A. veroordeeld tot het teruggeven van een aantal meubels en een stereo-installatie, het vergoeden van de kosten van de en betaling van € 10.000 aan War Child vanwege geleden reputatieschade. Het Hof bekrachtigt deze veroordelingen.

Meer weten over ontslag op staande voet? Neem contact met ons op!

Liselotte Mannaerts

Deel dit artikel